Mar.28

Financial Planning Mula sa Biblia

Bilang Kristyano ay naniniwala ako na ang Biblia ang pinakamagandang libro na nasulat dahil ito ay matuturing kong sulat ng pag-ibig mula sa Dios. Sa pagbabasa ng biblia ay tiyak na marami kang matututunan kung paano mamuhay ng may kapayapaan at meron ding mababasa na payo patungkol sa pananalapi. Hindi ako Pastor, Mangangaral, Evangelista o Ministro pero may mga natutunan din ako na konti na nagtuturo patungkol sa paghawak ng pananalapi mula sa Biblia. Narito ang mga ilang bersikulo at talata na masasabi ko na maaring magamit sa pagpapaplanong pampinansyal.

1. Ecclesiastes 11:2- “Magbigay ka ng bahagi sa pito,oo, sa walo;sapagka’t hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa.”

Dito ay nagtuturo ang Haring Solomon na pagbahabahagiin mo ang meron ka dahil may mga panganib na maaring mangyari. Ganun din naman sa ating pera ay mainam na ito ay pinaghihiwa-hiwalay. Meron kang lalagyan para sa savings, life insurance, at iba’t-ibang uri ng investments.


2. I Timoteo 6:10- “Sapagka’t ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan;na sa pagnanasa ng iba at nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.”

Dito ay sinasabi ni San Pablo na hindi dapat ibigin ang pera na dahil ang umiibig sa pera ay makagagawa na ng masasamang bagay tulad ng panglalamang sa kapwa,pagnanakaw, pagpatay at kung anu-ano pa. Mas mainam na maghanap buhay na kasang-ayon sa salita ng Dios.

3. Kawikaan 6:6-9- “Pumaroon ka sa langgam,ikaw na tamad;masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka: Na bagaman walang pangulo,tagapamahala, o pinuno, Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init,at pinipisan ang kanyang pagkain sa pagaani.”

Dito ay nagpapakita na dapat ay matuto tayong magtabi ng ating kinikita hangga’t may kakayanan pa na kumita dahil darating ang araw titigil  tayo sa paghahanap buhay dahil sa katandaan, pagkakasakit o di kaya ay pagkamatay.

4. Lucas 14:28-“Sapagka’t alin sa inyo,ang kung ibig magtayo ng isang moog,ay hindi muna uupo at tatayahin ang mahalagang magugugol kung mayroong maipagtatapos?” 

Dito ay pinapakita na mahalaga ang mag-plano kung makakaya mo na mabayaran at matapos ang mga pinaplano mong pampinansyal sa buhay. Mahalaga na alam mo ang gusto mo, masusukat mo ba?pwede bang matapos sa panahon na gusto mo? at makatotohanan ba ang plano mo?

5. Hebreo 13:5- “Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi;mangagkasya kayo sa inyong tinantangkilik:sapagka’t sya rin ang nagsabi,sa anomang paraan ay hindi kita papagkulangin,sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.”

Dito ay nagtuturo si San Pablo na huwag humigit sa mga gastusin na hindi kaya ng ating kinikita. Ito ay ang pamumuhay na angkop sa ating kita.

6. I Corinto 16:2-“Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa’t isa sa inyo at magbukod na magsimpan,ayon sa kanyang iginiginhawa.”

Dito ay nagtuturo si San Pablo ng pagbubukod ng kinikita na may disiplina sa paghawak ng ating pera. Maaring may porsyento sa kinikita mo sa pagtulong, pag iipon,pang gastos sa araw-araw,baon ng mga anak at iba pa.

7. Lucas 16:10-“Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami:at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.”

Dito ay nagsasaad na maaring maihantulad sa aspeto ng pananalapi na  kahit maliit or malaki ang ating kinikita ay pwede mo itong mapalago kung ikaw ay tapat.

Marami pang mga bersikulo at talata sa Biblia na nagtuturo ng magagandang kaalaman patungkol sa pampinansyal na aspeto na ating magagamit upang tayo ay maging responsable sa ating mga natatanggap na biyaya. Maganda na may giya ka mula sa Biblia kung paano mo ba gagamitin ang pera mo para sa ikaluluwalhati ng Dios. Ang pinaka magandang ekonomiya na alam ko ay ang sinasabi sa Mateo 6:33, “Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang katuwiran,at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.”

Maraming salamat sa pagbasa ng blog ko. God bless.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Financial Literacy

Feb.26

20 Reasons Why I Choose Insular Life.

There are so many Life Insurance companies in the Philippines these days but I choose Insular Life. I notice that from other countries the leading life insurance companies are their domestic life insurance companies. It makes me think that in the Philippines, Insular Life should be patronized by the Filipinos. I have so many reasons why I choose Insular Life but for this writing I will share only 20 reasons why I choose them. I believe that Insular Life can provide me and my family a Magandang Araw Ngayon, Magandang Buhay Bukas and to all the Filipinos.

1. 107 years of uninterrupted and unbroken service to the Filipino nation.

2. Ranks in NETWORTH.

3 Awarded by Insurance Asia Awards 2017 as best Domestic life Insurer of the year.

4. Awarded ASIAN CEO AWARDS for 2016 as the Most Innovative Insurance company.

5. Awarded in 2017 by Reader’s Digest as the Most Trusted Brand among Life Insurance companies.

6. The only Insurance Company in the Philippines to be Nominated Celent Award out of 180 nominees around globe for its demontrable business benefits, degree of innovation and technology implementation excellence.

7. First and the only Automated Underwriting System.

8. First in E- banking.

9. First in group insurance.

10. Only insurance company with subsidiaries such as Insular Healthcare, Insular Home credit , Union Bank and Insular Mapfre.

11. Low premium cost.

12. Lower administrative charges.

13. Highest fund performance based on historical performance.

14. Has 100 branches nationwide and 50 owned locations

15. Has the best customer’s portals using #ISERVE where policyholders can transact online.

16. Has survived 2 major world wars.

17. Outperformed Philippine Stock exchange in 2016

18. It is the First Largest and Only mutual Life Insurance Company in the Philippines

19.Policyholders are owners of Insular Life.

20. Fast processing of claims.

Filipinos who love the Philippines secure their families future with Insular Life. Huwag pumayag na puro dayuhan lang ang namamayagpag sa ating bansa.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds,Financial Literacy

Nov.27

Saan Ba Napupunta Ang Kinikita Mo? Sa Past, Present o Future?

Sa tuwing tayo ay kumikita ay dapat malaman natin kung saan ba napupunta ang ating pera. Maintindihan natin na hindi tayo laging may pagkakataon na kumita dahil darating ang araw na titigil tayo maghanapbuhay. Hindi maiiwasan na tayo ay tatanda,maaring magkasakit, ma-baldado o di kaya ay mamatay kaya dapat tayo ay may paghahandang pampinansyal para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay.

Saan ba napupunta ang kinikita mo?

Past

Ang pera mo ay sinangla mo na dahil bumili ka ng isang bagay na iyong inutang. Hindi pa dumarating ang suweldo mo ay alam mo ng hindi na ito sa iyo dahil ipapambayad mo na ito sa utang mo na may interest. Dito ay matatalo ka sa interest na inutang mo lalo na kung liability naman ang binili mong bagay na hindi tataas ang halaga at hindi naman sa iyo magbibigay ng kita.

Present

Ang pera mo dito ay napupunta sa mga pangangailangan mo ngayon.  Lahat ng kinikita mo ay ngayon mo na lahat inuubos na para bang wala ng darating na bukas. Ito ay madalas na nangyayari sa isang tao na may paniniwalang ubos biyaya o  YOLO kaya nung tumanda at nagretiro ay aasa sa mga kamaganak o mga kaibigan.

Future

Ang pera mo ay inilalagay mo sa investment na hindi mo gagamitin ngayon dahil ito ay gagamitin mo sa mga gastusin mo sa hinaharap. Ito ay isang matalinong paraan para ma-seguro mo ang hinaharap. Dito mo ilalagay ang pera na para sa iyong retirement, pagpapa-aral sa iyong mga anak, pondo mo kung magkasakit ka at mga mahal mo sa buhay, pambili ng bahay at lupa, pera na pang-negosyo at iba pang mga goals sa  buhay.

Marami kang mapagpipilian na mga financial instruments para ka makapag-invest para sa iyong gastusin sa future. Isa dito ay ang tinatawag na Variable Unit Linked or VUL. Kung ikaw ay maglalagay ng small portion ng kita mo sa VUL ay magkakaroon ka na ng Life Insurance,Riders,Investment at Savings. Gawin mo itong habit na mag-invest hanggang sa edad na 60.

Sa itatabi mo na Ph100 bawat araw ay ito ang mga benepisyo na pwede mo makuha. Ito ay katumbas ng Ph3,000 bawat buwan o Ph36,000 bawat taon. Gawing habit na maglagay ng maliit na portion ng iyong kita hanggang 60 years old at ikaw ay makakakuha ng mga benepisyo.

Sa assumption na ito ay ang edad 24 at magkakaroon sya ng Ph1,000,000 Life Insurance Coverage.

Ang kanyang pera dito ay lumalago dahil ito ay ilalagay sa pooled fund sa equities na ini-invest sa mga malalaking kumpanya sa stock market. Nag-average ng annual interest returns ito ng 8%-14% kumpara kung i-save lang sa bangko. Nung umedad sya na 60 ay mayroon na syang Ph8,701,168.88 kung ito ay kikita ng 10% kada taon on average. Ang pera niya dito ay lumalago at maari din na mag-withdraw para magamit sa pangangailangan sa hinaharap kaya ito ay iyo na ding savings.

Ang VUL ay magbibigay na ng coverage na Ph1,000,000 kung siya ay papanaw. Kung halimbawa sa edad na 40 ay bigla syang pumanaw,  ang death benefit na makukuha ng pamilya nya ay Ph2,018,696.89. Ang death benefit ay Life Insurance plus Fund Value, samakatuwid, Ph1,018,696.89 Plus Ph1,000,000 ay Ph2,018,696.89. Itong death benefit na ito ay hindi sakop ng Estate Tax kung ang beneficiaries ay naka-irrevocable designation.

Bukod sa Life Insurance at Investment, ay ito pa ang mga karagdagang benepisyo o tinatawag na riders na makukuha kung sya ay maaksidente at magkakasakit ng malubha:

Kung sya ay maaksidente ay ito ang kanyang makukuhang benepisyo. Covered sya hanggang sa edad na 70.

Kung sya ay magkakasakit ng malubha katulad ng cancer, stroke, kidney failure at marami pang iba ay makakakuha sya ng Medical Fund na Ph1,000,000. Covered sya ng rider na ito hanggang edad 70.

Ang tanong ay saan ba napupunta ang karamihan ng kita mo? Dapat ay hindi lagi tayo focus sa present dahil meron tayong inaasahang future. Ang mga gastusin sa present ay maganda na may disiplina kang sinusunod para ang kita mo ay hindi mo lahat ubusin. Sa past naman ay kung magagawa mo na malimitahan ang pagpunta ng pera mo ay mabuti pero mas maganda kung ikaw ay makakalaya sa past mo o ikaw ay  maging debt-free.

Ang importante ay matuto tayo na maglagay tayo sa tuwina sa ating future at ito ay gawing habit. Ang ating income ay hindi guaranteed pero ang gastusin ay guaranteed kaya maganda na mag-invest sa ating future para handa tayo na may perang magagamit lalong lalo na pag may mga dumating na panganib sa ating buhay kaya dapat tayo ay maging matalino sa paghawak ng ating pera.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds

Nov.22

Ano ang benepisyo ng Variable Unit Linked(VUL)?

Marami tayong pwedeng mapagpipilian na mga financial instruments na pwede nating mapaglagyan ng ating pera para magamit sa mga financial goals natin sa buhay sa hinaharap. May kanya kanyang solusyon ang mga investment products na matutugunan ang  ating pangangailangang pampinansyal.

Ang isang option na maaring mong ilagay ang iyong pera ay ang tinatawag na Variable Unit Linked o VUL. Ang VUL ay makakagbigay sa iyo ng tatlong binti sa iyong financial footstool para magamit mo na tuntungan para ma-abot mo ang mga hangaring pampinansyal sa buhay. Kung kulang ka ng isa sa mga binti sa iyong footstool ay mahihirapan kang makatayo financially.

Ang VUL  ay magbibigay sa iyo ng tatlong benepisyo: Life Insurance, Investment at Savings.

Life Insurance

Ito ay magbibigay sa iyo ng income protection kung sakali man na dumating ang kamatayan. Ang iyong mga mahal sa buhay ay may matatanggap na death benefit upang sila ay makapag-patuloy sa nakasanayang pamumuhay at para hindi maghirap. Maari din itong lagyan ng mga riders upang mas protektado ka kung may mga panganib na dumating habang ikaw ay nabubuhay.

Eto ang mga ilang riders na pwedeng  ilagay:

Accident Benefit Rider- Kung ang dahilan ng pagkamatay ay aksidente ay mado-doble ang Life Insurance coverage. Halimbawa ang life insurance coverage ay Ph1M at kung ang insured ay namatay dahil sa aksidente ay ang life insurance coverage nya ay madadagdagan ng Ph1M.

Disability Indemnity Rider- Kung ang  insured ay naaksidente at hindi makapag-trabaho ay mayroong maasahang income at kung totally ay hindi na makapag-trabaho ay makakatanggap ng pera sa loob ng 10 taon.

Hospitalization Rider- Kung ang insured ay ma-confine sa ospital dahil sa pagkakasakit o kaya ay naaksidente ay may  makukuhang pera na magagamit sa pagpapagamot.

Dread Disease Rider- Kung ang insured ay magkakasakit ng malubhang sakit katulad ng Cancer, Kidney Failure,Stroke, Terminal Illnesses at iba pa na i-cover ng rider na ito ay may makukuhang pondo para may pang-gamot ang insured. Maaring makakuha ng pondo mula Ph300,000 hanggang Ph5,000,000.

Investment

Ito ay magbibigay sa iyo ng oportunidad na mapalago ang iyong pera sa pooled funds. Ang pooled fund ay isang portfolio na ang fund manager na ng Life Insurance company ang magpapalago ng iyong pera at hindi mo na ito kelangan pang tutukan o bantayan. Dito ay matutulungan ka nila na i-manage ang iyong pera dahil sila ay eksperto na sa aspetong ito.

Eto ang mga halimbawa ng pooled funds na pwede mong mapagpilian depende sa investment objective mo at anong risk ang kaya mong mahawakan:

Fixed Income Fund(Low Risk) – Ang purpose ng fund na ito ay ma-preserba ng mahabang panahon  ang iyong pera galing sa mga stable at predictable na bayad mula sa interests. Ini-invest ito sa sa mga pautang  na issued ng Phil. Government  at prime-rated na korporasyon at inilalagay ito sa short-term money market instruments.

Balanced Fund(Mid Risk) – ini-invest ito sa securities, bonds, term loans ng malalaking kumpanya, sa short-term money market instruments at sa mga prime rated stocks na nakalista sa Philippine Stock Exchange.

Equity Fund(High Risk) – ang pera dito ay ilalagay ng long-term para lumago ito sa pamamagitan ng capital appreciation, kita mula sa dividends ng mga local companies na sakop lahat ng sector na nakalista sa Philippine Stock Exchange na nagri-presenta ng ating ekonomiya.

Lagi mong tandaan ang prinsipyong ito pag mag-iinvest: Low risk=Low Returns, Mid-Risk=Mid Returns, High Risk=High Returns.

Savings

Ang VUL ay magiging source ng iyong savings sa future dahil ang pera mo ay lalago. Kung ilalagay ito sa Equity Fund ay maari itong lumago mula 8% hanggang 10% on average bawat taon sa lilipas na sampung taon. May pera ka na pwede mong ma-withdraw na magagamit mo sa pag-aaral mo sa mga anak mo na magkolehiyo, pwede din sa iyong retirement, pambili mo ng bahay at lupa, pantayo ng negosyo at iba pa.

Narito ang isang sample illustration ng Variable Unit Linked na isa sa mga clients ko:

Male, Single, Smoker, 30 years old

Financial Goals: Gusto nya na magka-life Insurance habang single pa, minsan nagbibigay sa bahay ng panggastos minsan naman hindi,gusto nyang meron syang  income replacement kung maaksidente at may pang-ospital kung sakaling magkasakit,gusto na may maitabi para sa kanyang retirement. Willing mag-dagdag ng investment later on pag lumaki na ang kita sa kanyang trabaho.

Kaya nya mag-lagay ng Ph100 bawat araw. Katumbas nito ay Ph3,000 bawat buwan o Ph36,000 bawat taon.

Eto ang mga benefits na makukuha nya:

]

Eto ang list ng mga Dread Diseases na covered:

Bukod sa life insurance coverage ay lalago din ang kanyang pera:

Sa edad na 60 years old kung kikita ng 10% Compound Annual Growth Rate ang Equity Fund nya ay may Ph1,870,270.92. Pwede na nya itong magamit pang-gastos pag nag-retire na sya. Ang kanyang Fund Value ay habang tumatagal ay ito ay lumalago at maari syang mag-withdraw dito ng partial para may life insurance coverage pa din sya. Kung halimbawa ay sya ay papanaw sa edad na 80 at ang kanyang fund value ay Ph10,428,138.48(assuming hindi sya nag-withdraw)na ay ang death benefit na mapupunta sa kanyang mahal sa buhay ay Ph10,928,130.48. Ang death benefit ay Life Insurance plus Fund Value (P500,000 + Ph1,428,138.48=Ph10,928,138.48). Ito ay hindi masasakop ng estate tax kung ilalagay na beneficiaries ay irrevocable designation.

Maaring pa nyang i-adjust ang kanyang VUL para mas lumaki pa ang kanyang mga benepisyo, kaya importante na nagpapakonsulta sa Financial Planner upang ma-address kung merong mga pagbabago sa isang buhay ng policy owner para malapatan ng tamang Financial Plan. Makikita natin na ang VUL ay nasasakop na ang importanteng aspeto ng Financial Planning na may Life Insurance, Investment at Savings. Habang ikaw ay nagta-trabaho ay mayron ka ng Financial Plan na nagta-trabaho din sa iyo para may magagamit sa gastusin sa future. Dito ay ma-protektahan mo muna ang sarili mo habang nag-tatrabaho ka para ma-achieve mo ang mga Financial goals mo sa buhay at tuloy tuloy din naman lalago ang iyong pera sa VUL.

Maraming salamat sa pagbasa ng aking blog. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa VUL ay maari mo akong ma-contact at pag-usapan natin kung paano ito makakatulong sa iyo.

Sagutan mo ang link na ito at ikaw ay aking tatawagan para mai-set ang schedule ng meeting. —>>>>>>>>  https://goo.gl/forms/rQOBVdSl81qMfgV03

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds

Nov.17

Financial Tips Para sa OFWs

Marami sa ating mga kababayan ay umaalis ng bansa para mag hanapbuhay sa abroad para mas kumita ng malaki at para magkaroon ng magandang buhay. Ang Overseas Filipino Workers ay ang ating mga Bagong Bayani.  Ang OFW Cash Remittances nung taong 2016 ay umabot ng $26.9 Billion at ito ay inaasahang tataas pa ng tataas bawat taon. Ito ay nagdudulot ng paglago ng ating ekonomiya dahil ang mga makakatanggap ng pera dito sa ating bansa ay kanila itong gagamitin para sa pang-araw araw na pamumuhay.

Subalit ang pagiging OFW ay hindi permanente. Dapat ay matuto kung paano ba ang magandang gawin kapag kumikita na ng mas malaki kumpara nung dito pa naghahanap buhay sa Pilipinas. Kelangan ng Financial Literacy dahil may mga alam ako na OFWs na nag-trabaho sa abroad ng 20-30 na taon pero nung bumalik sa Pilipinas ay naghirap ulit. Hindi natuto mag-plano ng pampinansyal kaya kahit malaki ang kita noong nag-aabroad ay hindi ito napalago dahil napunta lahat sa gastos.  Sabi nga ng paborito kong author na si Dave Ramsey: Unless you control your money, making more won’t help. You will just have bigger payments.

Narito ang mga Financial Tips ko para sa mga OFWs:

Mag-Set ka ng Goals.

Dapat meron kang goals kung bakit ka mag-aabroad. Aalamin mo kung magkano ang pera na dapat mong maiuwi sa iyong pamilya sa tuwing matatapos ang iyong kontrata. Ang kinikita mo ay dapat naka-allocate ng tama. Dito ay dapat inuuna mo ang pagbayad ng utang, savings at investment bago ang pang-gastos. Gamitin ang 50-30-20 Budget allocation. 50% ng kita mo ay sa gastos para sa needs, 30% ay para sa mga gastos sa wants at 20% ay para sa pagpapalago ng iyong pera para may magamit sa gastusin sa future. Maging matalino sa paghawak ng iyong kinikita.

Mag-set ka ng timeframe kung hanggang kelan ka mag-aabroad.

Dito ay dapat mag-set ka ng panahon kung ilang taon ka lang mag-aabroad. Hindi ka habambuhay mag-aabroad dahil meron kang pamilya na uuwian. Halimbawa ay 15 taon ka lang mag-aabroad ay meron kang paghahandang pampinansyal na mag-sustain mo na ang sarili at pamilya mo pag hindi ka na maghanap buhay sa abroad.

Turuan mo ang pamilya mo na magkasiya sa pera na ipapadala mo.

Mas maganda na mag-set ka ng budget na dapat lang magamit bawat buwan para hindi lahat ng kinikita mo ay mapupunta sa gastos. Magtabi ka din para sa sarili mo dahil magagamit mo din ito para sa pamilya mo sa hinaharap. Maintindihan ng mahal mo sa buhay na may financial goals kayo na gusto ma-attain kaya ka nag-aabroad at hindi gastos lang ang focus kundi ang pag-iipon at pag-iinvest ang mauna.

Kumuha ka ng Life Insurance.

Ang paghahanap buhay sa abroad ay may panganib. Kung sakaling dumating ang kamatayan ay may benepisyo na makukuha ang pamilya mo. Ang ideal na life insurance coverage na dapat meron ka ay sampung beses ng isang taon mo na gastos sa pamilya mo. Halimbawa ay gumagastos ka sa pamilya mo ng Ph30,000 sa isang buwan on average ay dapat may Ph3.6M(30,000X12 months x 10 years) Life Insurance coverage ka. Dito ay makakapag-patuloy ng pamumuhay ang iyong pamilya sa sampung taon na parang nandyan ka na nagbibigay ng Ph30,000 bawat buwan at dito ay makakapag-adjust sila ng maayos kesa tuluyang bumagsak ang pamumuhay.

Mag-invest ka sa Paper Assets.

Dito ay maari mong mapalago ang iyong pera depende sa iyong purpose. Eto ang mga options na pwede mong mapaglagayan: savings, time deposits, money market, bonds at stock market. Mapapalago mo ang iyong pera depende sa goals mo para sa gastusin mo sa future kaya dapat alamin mo kung saan ka maglalagay. Pwede ka maglagay para sa pinag-iipunan mong pam-paaral sa iyong mga anak, pambili ng bahay at lupa, pantayo ng negosyo, at iba pa.

Mag-invest ka sa Real Estate.

Ang real estate ay isa sa magandang paraan para magkaroon ka ng passive income dahil pwede mo itong mapaupa. Mas makakatipid ka kung bibili ka ng pre-selling properties at kung mababayaran mo ng mas malaking downpayment ay mas liliit ang monthly mortgages mo. Halimbawa ay may 3 units ka ng condo sa Metro Manila at pinapaupa mo ito ng Ph25,000 bawat buwan ay may kikitain ka na Ph75,000 kada buwan.

Paghandaan ang iyong Retirement.

Karamihan sa ating mga Pilipino ay hindi pinaghahandaan ang Retirement. Lahat tayo ay darating sa panahon na tayo ay tatanda. Kahit OFW ka o hindi ay talagang titigil tayo mag-trabaho kaya dapat ito ay paghandaan. Ayon sa statistics,  63% ng mga Pilipino pag umedad ng 60 ay wala talagang pera dahil aasa sa mga anak at kamag-anak. Maari mo itong maiwasan kung ikaw ay mag-iinvest.

Magsimula ka ng negosyo.

Habang nag-tatrabaho ka sa abroad ay magsimula ka na din magnegosyo. Dito ay madadagdagan ang iyong kinikita bukod sa trabaho mo sa abroad. Maaring bumili ka ng sasakyan at ipapasada mo, magtayo ng mini-grocery,babuyan, o kaya ay mag-franchise ka at marami pang iba.

Mag-aral ka tungkol sa Financial Planning.

Makipag-usap ka sa mga professionals para ma-guide ka kung paano ba ang magandang gawin patungkol sa iyong finances. Mas lamang ang may alam dahil mas mahal ang pagiging ignorante. Marami sa mga OFWs ay nabibiktima ng investment scams dahil mababa ang kaalamang pampinansyal. Ito ay maiiwasan kung nag-aaral ka at nakikipag usap sa mga lisensyadong investment consultants.

Marami pang mga Financial Tips ang pwede mong malaman para maging matalino sa paghawak ng iyong kinikita. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang kinikita pero mas mahalaga ay kung gaano kalaki ang kaya mong itabi at kung paano mo ito mapapalago. Ang pagiging OFW ay isang privilege dahil nakakatulong ka sa paglago ng ating ekonomiya pero dapat ay tulungan mo din ang iyong sarili para makapaghanda ka din sa mga gastusin mo sa future dahil ang pagiging OFW ay hindi permanente dahil tayo ay tatanda, maaring magkasakit, ma-disable o di kaya ay dumating ang kamatayan. Mas lamang kung ikaw ay may  Financial Planning dahil siguradong mag-benefit ka ngayon at ganun din sa kinabukasan.

 

Reference:

http://business.inquirer.net/224635/ofw-remittances-hit-record-high-2016

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market

Nov.12

Demographic Sweet Spot: Ito ang magandang panahon para mag-invest.

Noong 2015 ang ating bansa ay pumasok sa tinatawag na Demographic Sweet Spot at ito ay inaasahang matatapos hanggang sa taong 2050. Ang bansa natin ay isa sa mga pinakamabilis lumago na ekonomiya sa mga bansa sa ASEAN. Nararanasan na natin ang paglago na naranasan ng mga mayayaman na nasyon  bago pa man gumanda ang kanilang ekonomiya. Bawat taon ay nag-average ng  paglago ang kanilang Gross Domestic Product o GDP ng 7.3%  na maaring mangyari na din sa ating bansa. Isipin mo ang mga bansa tulad ng Japan, Hongkong, Singapore, Thailand at China na ang kanilang ekonomiya ay malago.

Ito ang nangyaring Demographic Sweet Spot sa Japan at China. Dito ay nangyari na ang paglago ng kanilang ekonomiya. Hindi na maiiwasan na tayo na ang susunod.

Ano ba ang demographic sweet spot?

Ang Demographic sweet spot ay ang pagkakataon na 60 porsyento ng populasyon ng isang bansa ay umeedad mula 16 hanggang  64. Ito ang mga edad na ang populasyon ng isang bansa na produktibo ang mga mamamayan. Kumbaga, ito ang mga panahon na nasa mataas na antas ng pagiging produktibo ng isang tao para maghanap-buhay at kumita.Ang mga Pilipino sa mga panahon ngayon ay tumataas ang disposable income dahil kumikita kaya lumalago ang ating ekonomiya kasi meron ng pambili si Juan Dela Cruz. Tayo ay matuturing na consumption-driven economy dahil tayo ay mahilig gumastos at nakakatulong ito sa ating ekonomiya.

Bakit may pang-gastos ang mga Pilipino?

Bukod sa mga bata ang karamihan sa ating mga mangagawa ay meron pang mga dahilan kung bakit mas lalong lalago ang ating bansa. Meron tayong  kita sa Business Process Outsourcing or trabaho mula sa mga call centers, mga padala ng ating mga Overseas Filipino Workers, mababa ang interest rate ng mga nagpapautang na banko, merong mga proyekto na Build,Build,Build  ang gobyerno at mga pribadong kumpanya, meron tayong mga manufacturing hubs, turismo at iba iba pang opportunidad sa ating bansa.Samakatuwid, ay madaming pwedeng makuha na hanapbuhay ang karamihan sa ating mga Pilipino dahil sa mga oportunidad sa ating bansa.

Subalit, hindi pa din maalis na may mga suliranin pa din tayong dapat harapin kahit nasa demographic sweet spot na tayo. Ito ay ang unemployment rate, pulitika, terorismo, kurapsyon, kakulangan ng mga imprastraktura at iba pa. Kailangan lang nating malaman kung paano natin i-posisyon ang ating sarili sa paglago ng ekonomiya. Kung ikaw ay naghahanap buhay o kaya ay nagnenegosyo ay maaring masabi mo na hindi ka naman nakikinabang sa ekonomiya natin ngayon, pero pwede ka makinabang sa pamamagitan ng pag-invest sa ating ekonomiya at isa dun ay ang pag-invest sa stock market.

Paano ka ba makikinabang sa paglago ng ating ekonomiya sa stock market?

Maari kang makinabang sa ating ekonomiya kung ikaw ay mag-iinvest sa stock market. Lalago ng lalago ang ating ekonomiya kada taon at ang karamihan sa ating mga Pilipino ay maghahanap buhay at magkakaroon ng pera na pambili. Kanino magsisibilihan ang mga Pilipino pag may pera na? Pupunta tayo kay SM,Robinsons Malls, mag-dedeposito ng pera sa BPI, BDO, Metrobank, bibili ng bahay at lupa sa Ayala, Megaworld, SMDC, magbabayad ng kuryente sa Meralco, mag-iinternet at mag-load gamit ang Globe at PLDT at kung ano ano pa. Ang mga kumpanyang ito ay siguradong kikita dahil ito ay bibilihin ng mga Pilipino. Maari kang kumita kung ikaw ay magiging may-ari ng mga kumpanya na ito. Kapag kikita sila ay kikita ka din at ang mga kumpanyang ito ay hindi naman magsasara basta basta. Sa palagay mo ba ay magsasara ba kaagad si SM? Paano naman si Meralco? Si BPI kaya? Sa tingin ko ay subok na ang mga kumpanyang iyan. Samakatuwid,kung ikaw ay magkakaroon ng shares sa mga kumpanyang ito ay makakasama ka sa paglago ng kanilang  kumpanya at ikaw ay kikita. Maari lang  itong mangyari kung tayo ay mag-iinvest sa mga kumpanyang ito  sa stock market.

Kung maglalagay ka sa Stock Market sa isang pooled fund  na magkaroon ka ng shares sa mga blue chip companies sa stock market at kung kikita ito ng 8% bawat taon ay ang pera mo dito  ay lalago. Kung maglalagay ka ng Ph100 per day or Ph3,000 per month sa loob lang ng sampung taon ay ito ang pwede mong kitain.

Sa ika-sampung taon ang fund mo ay maaring maging Ph521,516.25 na at kung hindi mo pa ito kukunin sa ika-dalawampung taon ay may Ph1,125,914.47 ka na at kung plano mo mag-withdraw pag ikaw ay 65 years old na ay may Ph5,247,839.7 ka na. Ito ay sa assumption na 8% na average interest rate bawat taon na mahigit na malaki kesa mag-lagay ka sa bangko.

Ito ay maari mong magamit para sa iyong gastusin para sa hinaharap dahil pwede mo itong ma-withdraw in full or  in partial. Pwede mo ito  pambayad sa tuition fees sa mga anak mo, pampondo sa pangarap mong negosyo, pambili ng bahay at lupa, retirement at iba pa. Paano kung mas malaki pa ang pwede mong mailagay sa investment mo ay mas malaki din ang pwedeng mong makuhang pera sa future.

Ang pag-invest sa stock market ay isang paraan para mapalago ang iyong pera lalong lalo na sa panahon na nasa Demographic Sweet Spot na ang isang bansa. Kaya, pansinin mo na ang mga foreigners ay nag-iinvest sa ating stock market dahil naniniwala sila na ang mga kumpanya sa ating bansa ay mapapalago ang kanilang pera pero tayong mga Pilipino ay karamihan sa atin ay hindi nag-iinvest sa ating stock market. Kaya pag kumita ang mga foreigners ay mag-pull out sila ng kanilang pera at mapapansin mo na bababa ang ating Philippine Stock Exchange Index o PSEi.  Ang PSEi ay ang nagsasabi kung ano ang kalusugan ng Philippine Stock Market. Kaya ngayon na naintindihan mo na ang ating ekonomiya ay lalago ng lalago dahil nasa demographic sweet spot  na tayo hanggang 2050 ay dapat na simulan mo na mag-invest sa ating stock market. Huwag  tayong pumayag na puro dayuhan lang ang kikita sa ating bansa. Huwag tayong magpapahuli para mag-benefit tayo sa paglago ng ating ekonomiya.

 

References:

http://www.bsp.gov.ph/events/pcls/downloads/2015/BSP_2b_mapa_presentation.pdf http://business.inquirer.net/85960/philippines-in-demographic-sweet-spot-says-clsa-study http://investmentjuan01.com/2014/06/29/juan-liners-demographic-sweet-spot-and-other-drivers-or-show-stoppers-of-philippine-economy/ http://business.inquirer.net/173451/heading-toward-an-economic-miracle

Demographic Sweet Spot photo taken from Alijeffty Gonzales’ presentation.

 

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Personal Finance,Financial Planning,stock market,Pooled Funds

Nov.07

Paano ba ang mag-invest sa Stock Market?

Kung aaralin mo ang pag-invest sa stock market ay maari mo mapalago ang pera mo sa pagbili ng shares sa mga kumpanya na nakalista sa stock market. Ang stock market ay lugar kung saan merong bumibili at nagbebenta ng mga shares ng mga kumpanya. Kung ikaw ay bibili ng shares ng isang kumpanya ay magiging isa ka na sa may ari ng kumpanya. Kaya pag sila ay kikita ay kasama ka na kikita subalit kung ang nabili mo ay malulugi ay kasama ka din na malulugi.

Merong dalawang paraan kung paano ka makapag invest sa stock market:

1. Stock Broker. Pwede kang mag-invest ng diretso na bumili ng shares ng stocks sa stock broker. Pwede kang tumawag sa traditional stock broker or mag-open ng on-line account para bumili ng shares ng stocks. Ikaw na mismo ang pipili kung anong kumpanya ka mag-iinvest. Dito ay ikaw ang gagawa ng Fundamental Analysis at Technical Analysis para matutukan mo at huwag mawala ang pera mo lalo na pag basura stock ang nabili mo ay maaring maubos ang pera mo. Ang dami ng companies na mapaglalagyan mo ay depende sa pera na kaya mong ilagay dahil minsan ang isang share ng isang company ay Ph2,000 at minimum number of shares to buy ay 5 shares kaagad,dito Ph10,000 kaagad ang kelangan mo ilagay. Pero pag natutunan mo ang pag-invest diretso sa stock market ay mas malaki ang pwede mong kitain pero ang risk ay mas mataas kaya advisable na ito ay bantayan at aralin palagi.

2. Pooled Funds. Dito ay may professionals na pwede na maghandle ng pera mo para mapalago sa stock market. Sila ay ang mga fund managers ng mga investment companies na may mga experience na sa pagpili ng mga kumpanya na inaral na nila na kikita for long-term. Dito ay maraming kumpanya na ang mapaglalagyan ng pera ng investors dahil ito ay nakakalat na. Madalas ay may mga 20 hanggang 30 companies ang paglalagyan ng pera ng investors na kung iisipin ay nasa isang basket na kaya ikaw ay diversified na. Ito ay actively well-managed,kung sa 30 companies na paglalagyan ng pera ng fund managers ay may 10 companies na hindi kikita ay aalisin nila ito at papalitan ng mga kumpanya na kumikita. Sa pooled funds ay hindi mo na kelangan aralin kung anong kumpanya ba ang magandang paglagyan ng pera mo dahil fund managers na ang gagawa nun sa iyo para kumita. Ang risk dito ay hindi kasing taas  kung ikaw mismo ang mag-manage ng investment mo sa stock market.

Ano man ang mapili mo na paraan kung mag-invest ka sa stock market ay depende sa risk na kayang i-handle ng isang tao. Maaring ang isang tao ay may oras sya para aralin ang trend ng pagtaas at pagbaba ng stock market at willing sya na magrisk ay pwede nyang gawin ito na mag-isa at dumiretso sya sa stock broker. Samantala,kung ang isang tao naman ay walang panahon para mag-fundamental/technical analysis ay ipaubaya nya sa mga professionals kung paano i-invest ang kanyang pera sa stock market ay maari syang pumunta sa pooled funds na ang risk ay hindi ganun kataas.

Maaring gawin itong pareho o isang paraan lang. Kahit ano man ang mapili ay maaring kumita sa stock market kung ito ay matutunan. Sa pag-iinvest sa stock market ay maaring kumita ang pera mo mula 4%-20% on average bawat taon long-term na pwede magamit para sa mga financial goals mo sa future tulad ng retirement, pagpapa-aral sa mga anak pang-kolehiyo, pambili ng bahay at lupa at iba pa. Subalit dapat maging handa ka din sa risks sa pag-iinvest sa stock market dahil merong volatility o pagtaas at pagbaba ng presyo ng shares na mararanasan habang nag-iinvest kaya mas maganda na kung mag iinvest ka ay maglagay ka ng pera for long-term para ang risk ay ma-manage.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607, 0923-4941362

 

Personal Finance,Financial Planning,stock market,Pooled Funds