Jun.12

See your Financial Planner

Ang pagiging Financial Planner ay isang lisensyadong propesyon. Kinakailangan mong mag-aral ng madaming oras, umattend ng seminars, umattend ng meetings, gumastos ng pera at kailangan mong ipasa ang iba’t-ibang examination na hinihingi ng gobyerno bago ka maging Financial Planner. Ang propesyon na ito ay maitutulad mo sa hanay ng mga doktor, dentista, architect, engineers, at iba pang profession na may lisensyang hinihingi ang gobyerno bago mo magawa ang nasabing propesyon. Kaya hindi nakakapagtaka na may mga Financial Planners na kumikita ng hindi bababa sa milyong piso sa isang taon dahil sa pag seserbisyo sa kapwa Pilipino patungkol sa Financial Planning.
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Mar.28

Financial Planning Mula sa Biblia

Bilang Kristyano ay naniniwala ako na ang Biblia ang pinakamagandang libro na nasulat dahil ito ay matuturing kong sulat ng pag-ibig mula sa Dios. Sa pagbabasa ng biblia ay tiyak na marami kang matututunan kung paano mamuhay ng may kapayapaan at meron ding mababasa na payo patungkol sa pananalapi. Hindi ako Pastor, Mangangaral, Evangelista o Ministro pero may mga natutunan din ako na konti na nagtuturo patungkol sa paghawak ng pananalapi mula sa Biblia. Narito ang mga ilang bersikulo at talata na masasabi ko na maaring magamit sa pagpapaplanong pampinansyal.

1. Ecclesiastes 11:2- “Magbigay ka ng bahagi sa pito,oo, sa walo;sapagka’t hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa.”

Dito ay nagtuturo ang Haring Solomon na pagbahabahagiin mo ang meron ka dahil may mga panganib na maaring mangyari. Ganun din naman sa ating pera ay mainam na ito ay pinaghihiwa-hiwalay. Meron kang lalagyan para sa savings, life insurance, at iba’t-ibang uri ng investments.


2. I Timoteo 6:10- “Sapagka’t ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan;na sa pagnanasa ng iba at nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.”

Dito ay sinasabi ni San Pablo na hindi dapat ibigin ang pera na dahil ang umiibig sa pera ay makagagawa na ng masasamang bagay tulad ng panglalamang sa kapwa,pagnanakaw, pagpatay at kung anu-ano pa. Mas mainam na maghanap buhay na kasang-ayon sa salita ng Dios.

3. Kawikaan 6:6-9- “Pumaroon ka sa langgam,ikaw na tamad;masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka: Na bagaman walang pangulo,tagapamahala, o pinuno, Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init,at pinipisan ang kanyang pagkain sa pagaani.”

Dito ay nagpapakita na dapat ay matuto tayong magtabi ng ating kinikita hangga’t may kakayanan pa na kumita dahil darating ang araw titigil  tayo sa paghahanap buhay dahil sa katandaan, pagkakasakit o di kaya ay pagkamatay.

4. Lucas 14:28-“Sapagka’t alin sa inyo,ang kung ibig magtayo ng isang moog,ay hindi muna uupo at tatayahin ang mahalagang magugugol kung mayroong maipagtatapos?” 

Dito ay pinapakita na mahalaga ang mag-plano kung makakaya mo na mabayaran at matapos ang mga pinaplano mong pampinansyal sa buhay. Mahalaga na alam mo ang gusto mo, masusukat mo ba?pwede bang matapos sa panahon na gusto mo? at makatotohanan ba ang plano mo?

5. Hebreo 13:5- “Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi;mangagkasya kayo sa inyong tinantangkilik:sapagka’t sya rin ang nagsabi,sa anomang paraan ay hindi kita papagkulangin,sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.”

Dito ay nagtuturo si San Pablo na huwag humigit sa mga gastusin na hindi kaya ng ating kinikita. Ito ay ang pamumuhay na angkop sa ating kita.

6. I Corinto 16:2-“Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa’t isa sa inyo at magbukod na magsimpan,ayon sa kanyang iginiginhawa.”

Dito ay nagtuturo si San Pablo ng pagbubukod ng kinikita na may disiplina sa paghawak ng ating pera. Maaring may porsyento sa kinikita mo sa pagtulong, pag iipon,pang gastos sa araw-araw,baon ng mga anak at iba pa.

7. Lucas 16:10-“Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami:at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.”

Dito ay nagsasaad na maaring maihantulad sa aspeto ng pananalapi na  kahit maliit or malaki ang ating kinikita ay pwede mo itong mapalago kung ikaw ay tapat.

Marami pang mga bersikulo at talata sa Biblia na nagtuturo ng magagandang kaalaman patungkol sa pampinansyal na aspeto na ating magagamit upang tayo ay maging responsable sa ating mga natatanggap na biyaya. Maganda na may giya ka mula sa Biblia kung paano mo ba gagamitin ang pera mo para sa ikaluluwalhati ng Dios. Ang pinaka magandang ekonomiya na alam ko ay ang sinasabi sa Mateo 6:33, “Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang katuwiran,at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.”

Maraming salamat sa pagbasa ng blog ko. God bless.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Financial Literacy

Feb.26

20 Reasons Why I Choose Insular Life.

There are so many Life Insurance companies in the Philippines these days but I choose Insular Life. I notice that from other countries the leading life insurance companies are their domestic life insurance companies. It makes me think that in the Philippines, Insular Life should be patronized by the Filipinos. I have so many reasons why I choose Insular Life but for this writing I will share only 20 reasons why I choose them. I believe that Insular Life can provide me and my family a Magandang Araw Ngayon, Magandang Buhay Bukas and to all the Filipinos.

1. 107 years of uninterrupted and unbroken service to the Filipino nation.

2. Ranks in NETWORTH.

3 Awarded by Insurance Asia Awards 2017 as best Domestic life Insurer of the year.

4. Awarded ASIAN CEO AWARDS for 2016 as the Most Innovative Insurance company.

5. Awarded in 2017 by Reader’s Digest as the Most Trusted Brand among Life Insurance companies.

6. The only Insurance Company in the Philippines to be Nominated Celent Award out of 180 nominees around globe for its demontrable business benefits, degree of innovation and technology implementation excellence.

7. First and the only Automated Underwriting System.

8. First in E- banking.

9. First in group insurance.

10. Only insurance company with subsidiaries such as Insular Healthcare, Insular Home credit , Union Bank and Insular Mapfre.

11. Low premium cost.

12. Lower administrative charges.

13. Highest fund performance based on historical performance.

14. Has 100 branches nationwide and 50 owned locations

15. Has the best customer’s portals using #ISERVE where policyholders can transact online.

16. Has survived 2 major world wars.

17. Outperformed Philippine Stock exchange in 2016

18. It is the First Largest and Only mutual Life Insurance Company in the Philippines

19.Policyholders are owners of Insular Life.

20. Fast processing of claims.

Filipinos who love the Philippines secure their families future with Insular Life. Huwag pumayag na puro dayuhan lang ang namamayagpag sa ating bansa.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds,Financial Literacy

Feb.05

7 Financial Tips Para Sa Couples

Ang nagsasama na couple ay mainam na mayroong parehong kaalaman sa paghawak ng finances upang lalong tumibay ang pagsasamahan. Isa sa mga dahilan ng paghihiwalay ng couples ay problema sa pera. Ito ay hindi madali pag-usapan kaya pag lumaki na ang problema ay mahirap na itong ma-solusyunan hanggang sa mauwi na sa paghihiwalayan. Sa aking pananaw ay hindi dapat mangyari  na maghiwalay ang nagsasama dahil lamang sa away sa pera. Kaya mahalaga ang tamang kaisipan sa paghahawak ng kaperahan na kung saan ito ay magagamit ng tama at maari pang mapalago para matupad ang mga pangarap sa buhay. Sa blog na ito ay gusto ko magbahagi ng Financial Tips na magandang gawing kasanayan ng isang nagsasama.
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Dec.27

Ang benepisyo ng HMO/Health Cards.

Health is Wealth. Iyan ang madalas nating naririnig. Bukod sa pag-iingat sa ating kalusugan ay mas maganda na meron din tayong Health Card para tayo ay protektado kung sakali man na kailanganing gumastos sa ospital.

Ang pagkuha ng Health Maintenance Organization o HMO card ay mainam na isama natin sa ating budget dahil ito ay makakatulong sa atin para huwag na maglabas ng pera para magbayad sa ospital. Alam naman natin na mahal ang ma-ospital kaya dapat na tayo ay naghahanda kung sakaling mangyari ito.

Eto ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng HMO Card mula sa Insular Health Care:

  1. In Patient Benefit. Dito ay kung ma-ospital ka ay may Maximum Benefit Limit ka na magagamit habang ikaw ay nasa ospital. Ang MBL ay maaring Ph150k, Ph120k, 100k o 75k. Open access sa lahat na mga accredited hospitals.
  2. Out Patient Benefit. Dito ay maaring kang magpakonsulta sa doktor tungkol sa nararamdaman at kasama din ang pagkuha ng mga laboratory tests. Open access sa lahat ng accredited hospitals at clinics.
  3. Emegency Care. Kung biglang kelangang isugod sa ospital ay magagamit din ang HMO card. Hindi mo na kelangang maglabas ng pera.
  4. Dental Care. Dito ay makakuha ka ng pagpapalinis ng ngipin, pagbunot sa ngipin, pagpapa-pasta ng ngipin at pagpapa-konsulta.

Narito ang mga rates ng pwede mong pagpilian upang makakakuha ng HMO card ng Insular Health Care:

Paano kumuha ng HMO Card?

Mag-email ako sayo ng application forms tapos i-fill out mo ang forms at magpicture ng valid ID at i-email back  mo sa aken. Maaring kang magbayad sa aken dahil ako ay accredited Health Insurance Specialist ng Insular Health Care o mismo sa opisina namin sa Insular Health Care sa Makati ay maari kang magbayad. Maari mong bayaran ito ng quarterly, semi-annual o annually. Ma-issue ang Health Card sa loob ng 2 linggo. Ipapadala sa iyo ang health cards.

Kung nais mag-paquote ay i-message lang ako at ipapadala ko ang application forms at gagawin kita ng proposal.

Maraming Salamat.

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Dec.24

Investing Tips sa Taong 2018

Matatapos na ang taong 2017 at marami tayong ipagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na nangyari sa atin. Sa papasok na 2018 ay tuloy tuloy pa din ang paghahanap buhay para maabot natin ang mga financial goals natin sa para sa ating mga mahal sa buhay at sa kapwa tao.

Isang paraan upang maabot natin ng mas mabilis ang ating mga financial goals ay matuto tayong mag-invest. Ang pag-iinvest ay isang mabuting gawain upang mapalago natin ang ating pera para may magamit tayong gastusin sa hinaharap.

Narito ang mga tips ko kung ikaw ay mag-iinvest na sa taong 2018:

1.Simulan mo na kaagad ang mag-invest. Huwag ka ng magluwat sa pag-invest dahil kakampi mo ang panahon at interest kung ikaw ay mag-invest ng maaga. Mas kikita ka ng mas malaki kung mag-invest ka ng maaga kumpara kung huli ka na mag-invest. Ang pinakamagandang panahon na mag-invest ay kahapon.

2. Alamin kung kelan at saan mo gagamitin ang kikitain mo sa investment mo. Ang pag-iinvest mo ba ay gagamitin mo para sa short term, mid term, o long term? Ang short term goals ay ito ay ang mga gagastusin mo sa susunod na isa hanggang tatlong taon, ang mid term goals naman ay gagamitin mo mula limang taon hanggang pitong taon at long term goals naman ay gagamitin mula sampung taon pataas. Saan mo ba gagamitin ito? Ito ba ay gagamitin mo para sa Retirement mo, pang-pundar mo ng negosyo, pambili ng property at iba pa. Dapat alam mo ang dahilan mo kung bakit ka mag-iinvest.

3.Alamin kung ano ang uunahin o dapat i-prioritize mo sa mga financial goals mo. Maaring ang priorities mo ay ang pag-iipon para sa pag aaral sa mga anak mo kung sila ay magkolehiyo, maaring mag-iinvest ka para makapagsimula ka ng negosyong gusto mo o kay ay bibili ka na ng bahay at lupa at marami pang iba. Dito ay malalaman mo kung saan ba maganda ilagay ang pera para i-invest at magkakaroon ka ng plano sa bawat isa sa mga financial goals mo.

4.Magkaroon ng tamang kaisipan tungkol sa investment. Dapat ay maintindihan mo kung paano ba kumikita sa investment na gagawin mo dahil madaming mga financial vehicles na hindi pala dapat sayo o kaya ito pala ay isang investment scam. Tandaan na ang prinsipyo sa pag-iinvest ay low risk=low returns,mid riks=mid returns at high risk=high returns. Maari kang mag-invest sa money market,bonds,equities,business, life insurance, real estate at marami pang iba.

5.Alamin kung ano risk profile ka bago ka mag-invest. Ikaw ba ay takot mag-invest, o kaya naman ay ikaw ba ay mid-risk investor o kaya ay high risk investor. Kung alam mo kung ano ang risk profile mo ay maintindihan mo kung saan ka angkop maglagay ng iyong investment.

6. Mahalaga na bago ka mag-invest ay dapat maintindihan mo na dapat ay may savings ka muna at mayroon kang life insurance na may riders na accident insurance,income replacement at medical funding. Ang dahil ay para may magamit ka na pera kung sakaling magkaroon ng gastusin na hindi inaasahan ay handa ka tulad emergency expenses at pagkakasakit.Ang iyong pera sa investment  ay hindi mo ipu-pull out dahil may savings ka at life insurance na iyong magagamit. Dito ay diversified ang iyong pera para protektado ka.

7. Gawing habit ang pag-iinvest. Ito ay dapat na kasama na sa budget mo sa tuwing matatanggap mo ang kita mo. Mas malaki ang tsansa na maabot mo ang financial goals mo kung palagi ka mag-iinvest kumpara sa paminsan minsan lang mag-iinvest o kung kelan lang maisipan.

Sa pag-iinvest ay dapat maintindihan natin na tayo ay nagsasakripisyo ng kaunti para may magamit tayo sa gastusin sa hinaharap dahil kung ang lahat ng kita natin ay uubusin lahat sa gastos ngayon ay tayo din ang mahihirapan kapag dumating na wala na tayong kakayanan na maghanap buhay dahil maaring magkasakit, mabaldado,tumanda o di kaya ay dumating ang kamatayan sa atin. Kaya maganda na tayo ay may disiplina sa paghawak ng ating pera. Walang maliit na sweldo sa taong magaling mag-tipid,ganun din naman,walang malaking sweldo sa taong magaling gumastos.

Simulan mo na mag-invest!

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Nov.27

Saan Ba Napupunta Ang Kinikita Mo? Sa Past, Present o Future?

Sa tuwing tayo ay kumikita ay dapat malaman natin kung saan ba napupunta ang ating pera. Maintindihan natin na hindi tayo laging may pagkakataon na kumita dahil darating ang araw na titigil tayo maghanapbuhay. Hindi maiiwasan na tayo ay tatanda,maaring magkasakit, ma-baldado o di kaya ay mamatay kaya dapat tayo ay may paghahandang pampinansyal para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay.

Saan ba napupunta ang kinikita mo?

Past

Ang pera mo ay sinangla mo na dahil bumili ka ng isang bagay na iyong inutang. Hindi pa dumarating ang suweldo mo ay alam mo ng hindi na ito sa iyo dahil ipapambayad mo na ito sa utang mo na may interest. Dito ay matatalo ka sa interest na inutang mo lalo na kung liability naman ang binili mong bagay na hindi tataas ang halaga at hindi naman sa iyo magbibigay ng kita.

Present

Ang pera mo dito ay napupunta sa mga pangangailangan mo ngayon.  Lahat ng kinikita mo ay ngayon mo na lahat inuubos na para bang wala ng darating na bukas. Ito ay madalas na nangyayari sa isang tao na may paniniwalang ubos biyaya o  YOLO kaya nung tumanda at nagretiro ay aasa sa mga kamaganak o mga kaibigan.

Future

Ang pera mo ay inilalagay mo sa investment na hindi mo gagamitin ngayon dahil ito ay gagamitin mo sa mga gastusin mo sa hinaharap. Ito ay isang matalinong paraan para ma-seguro mo ang hinaharap. Dito mo ilalagay ang pera na para sa iyong retirement, pagpapa-aral sa iyong mga anak, pondo mo kung magkasakit ka at mga mahal mo sa buhay, pambili ng bahay at lupa, pera na pang-negosyo at iba pang mga goals sa  buhay.

Marami kang mapagpipilian na mga financial instruments para ka makapag-invest para sa iyong gastusin sa future. Isa dito ay ang tinatawag na Variable Unit Linked or VUL. Kung ikaw ay maglalagay ng small portion ng kita mo sa VUL ay magkakaroon ka na ng Life Insurance,Riders,Investment at Savings. Gawin mo itong habit na mag-invest hanggang sa edad na 60.

Sa itatabi mo na Ph100 bawat araw ay ito ang mga benepisyo na pwede mo makuha. Ito ay katumbas ng Ph3,000 bawat buwan o Ph36,000 bawat taon. Gawing habit na maglagay ng maliit na portion ng iyong kita hanggang 60 years old at ikaw ay makakakuha ng mga benepisyo.

Sa assumption na ito ay ang edad 24 at magkakaroon sya ng Ph1,000,000 Life Insurance Coverage.

Ang kanyang pera dito ay lumalago dahil ito ay ilalagay sa pooled fund sa equities na ini-invest sa mga malalaking kumpanya sa stock market. Nag-average ng annual interest returns ito ng 8%-14% kumpara kung i-save lang sa bangko. Nung umedad sya na 60 ay mayroon na syang Ph8,701,168.88 kung ito ay kikita ng 10% kada taon on average. Ang pera niya dito ay lumalago at maari din na mag-withdraw para magamit sa pangangailangan sa hinaharap kaya ito ay iyo na ding savings.

Ang VUL ay magbibigay na ng coverage na Ph1,000,000 kung siya ay papanaw. Kung halimbawa sa edad na 40 ay bigla syang pumanaw,  ang death benefit na makukuha ng pamilya nya ay Ph2,018,696.89. Ang death benefit ay Life Insurance plus Fund Value, samakatuwid, Ph1,018,696.89 Plus Ph1,000,000 ay Ph2,018,696.89. Itong death benefit na ito ay hindi sakop ng Estate Tax kung ang beneficiaries ay naka-irrevocable designation.

Bukod sa Life Insurance at Investment, ay ito pa ang mga karagdagang benepisyo o tinatawag na riders na makukuha kung sya ay maaksidente at magkakasakit ng malubha:

Kung sya ay maaksidente ay ito ang kanyang makukuhang benepisyo. Covered sya hanggang sa edad na 70.

Kung sya ay magkakasakit ng malubha katulad ng cancer, stroke, kidney failure at marami pang iba ay makakakuha sya ng Medical Fund na Ph1,000,000. Covered sya ng rider na ito hanggang edad 70.

Ang tanong ay saan ba napupunta ang karamihan ng kita mo? Dapat ay hindi lagi tayo focus sa present dahil meron tayong inaasahang future. Ang mga gastusin sa present ay maganda na may disiplina kang sinusunod para ang kita mo ay hindi mo lahat ubusin. Sa past naman ay kung magagawa mo na malimitahan ang pagpunta ng pera mo ay mabuti pero mas maganda kung ikaw ay makakalaya sa past mo o ikaw ay  maging debt-free.

Ang importante ay matuto tayo na maglagay tayo sa tuwina sa ating future at ito ay gawing habit. Ang ating income ay hindi guaranteed pero ang gastusin ay guaranteed kaya maganda na mag-invest sa ating future para handa tayo na may perang magagamit lalong lalo na pag may mga dumating na panganib sa ating buhay kaya dapat tayo ay maging matalino sa paghawak ng ating pera.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds

Nov.22

Ano ang benepisyo ng Variable Unit Linked(VUL)?

Marami tayong pwedeng mapagpipilian na mga financial instruments na pwede nating mapaglagyan ng ating pera para magamit sa mga financial goals natin sa buhay sa hinaharap. May kanya kanyang solusyon ang mga investment products na matutugunan ang  ating pangangailangang pampinansyal.

Ang isang option na maaring mong ilagay ang iyong pera ay ang tinatawag na Variable Unit Linked o VUL. Ang VUL ay makakagbigay sa iyo ng tatlong binti sa iyong financial footstool para magamit mo na tuntungan para ma-abot mo ang mga hangaring pampinansyal sa buhay. Kung kulang ka ng isa sa mga binti sa iyong footstool ay mahihirapan kang makatayo financially.

Ang VUL  ay magbibigay sa iyo ng tatlong benepisyo: Life Insurance, Investment at Savings.

Life Insurance

Ito ay magbibigay sa iyo ng income protection kung sakali man na dumating ang kamatayan. Ang iyong mga mahal sa buhay ay may matatanggap na death benefit upang sila ay makapag-patuloy sa nakasanayang pamumuhay at para hindi maghirap. Maari din itong lagyan ng mga riders upang mas protektado ka kung may mga panganib na dumating habang ikaw ay nabubuhay.

Eto ang mga ilang riders na pwedeng  ilagay:

Accident Benefit Rider- Kung ang dahilan ng pagkamatay ay aksidente ay mado-doble ang Life Insurance coverage. Halimbawa ang life insurance coverage ay Ph1M at kung ang insured ay namatay dahil sa aksidente ay ang life insurance coverage nya ay madadagdagan ng Ph1M.

Disability Indemnity Rider- Kung ang  insured ay naaksidente at hindi makapag-trabaho ay mayroong maasahang income at kung totally ay hindi na makapag-trabaho ay makakatanggap ng pera sa loob ng 10 taon.

Hospitalization Rider- Kung ang insured ay ma-confine sa ospital dahil sa pagkakasakit o kaya ay naaksidente ay may  makukuhang pera na magagamit sa pagpapagamot.

Dread Disease Rider- Kung ang insured ay magkakasakit ng malubhang sakit katulad ng Cancer, Kidney Failure,Stroke, Terminal Illnesses at iba pa na i-cover ng rider na ito ay may makukuhang pondo para may pang-gamot ang insured. Maaring makakuha ng pondo mula Ph300,000 hanggang Ph5,000,000.

Investment

Ito ay magbibigay sa iyo ng oportunidad na mapalago ang iyong pera sa pooled funds. Ang pooled fund ay isang portfolio na ang fund manager na ng Life Insurance company ang magpapalago ng iyong pera at hindi mo na ito kelangan pang tutukan o bantayan. Dito ay matutulungan ka nila na i-manage ang iyong pera dahil sila ay eksperto na sa aspetong ito.

Eto ang mga halimbawa ng pooled funds na pwede mong mapagpilian depende sa investment objective mo at anong risk ang kaya mong mahawakan:

Fixed Income Fund(Low Risk) – Ang purpose ng fund na ito ay ma-preserba ng mahabang panahon  ang iyong pera galing sa mga stable at predictable na bayad mula sa interests. Ini-invest ito sa sa mga pautang  na issued ng Phil. Government  at prime-rated na korporasyon at inilalagay ito sa short-term money market instruments.

Balanced Fund(Mid Risk) – ini-invest ito sa securities, bonds, term loans ng malalaking kumpanya, sa short-term money market instruments at sa mga prime rated stocks na nakalista sa Philippine Stock Exchange.

Equity Fund(High Risk) – ang pera dito ay ilalagay ng long-term para lumago ito sa pamamagitan ng capital appreciation, kita mula sa dividends ng mga local companies na sakop lahat ng sector na nakalista sa Philippine Stock Exchange na nagri-presenta ng ating ekonomiya.

Lagi mong tandaan ang prinsipyong ito pag mag-iinvest: Low risk=Low Returns, Mid-Risk=Mid Returns, High Risk=High Returns.

Savings

Ang VUL ay magiging source ng iyong savings sa future dahil ang pera mo ay lalago. Kung ilalagay ito sa Equity Fund ay maari itong lumago mula 8% hanggang 10% on average bawat taon sa lilipas na sampung taon. May pera ka na pwede mong ma-withdraw na magagamit mo sa pag-aaral mo sa mga anak mo na magkolehiyo, pwede din sa iyong retirement, pambili mo ng bahay at lupa, pantayo ng negosyo at iba pa.

Narito ang isang sample illustration ng Variable Unit Linked na isa sa mga clients ko:

Male, Single, Smoker, 30 years old

Financial Goals: Gusto nya na magka-life Insurance habang single pa, minsan nagbibigay sa bahay ng panggastos minsan naman hindi,gusto nyang meron syang  income replacement kung maaksidente at may pang-ospital kung sakaling magkasakit,gusto na may maitabi para sa kanyang retirement. Willing mag-dagdag ng investment later on pag lumaki na ang kita sa kanyang trabaho.

Kaya nya mag-lagay ng Ph100 bawat araw. Katumbas nito ay Ph3,000 bawat buwan o Ph36,000 bawat taon.

Eto ang mga benefits na makukuha nya:

]

Eto ang list ng mga Dread Diseases na covered:

Bukod sa life insurance coverage ay lalago din ang kanyang pera:

Sa edad na 60 years old kung kikita ng 10% Compound Annual Growth Rate ang Equity Fund nya ay may Ph1,870,270.92. Pwede na nya itong magamit pang-gastos pag nag-retire na sya. Ang kanyang Fund Value ay habang tumatagal ay ito ay lumalago at maari syang mag-withdraw dito ng partial para may life insurance coverage pa din sya. Kung halimbawa ay sya ay papanaw sa edad na 80 at ang kanyang fund value ay Ph10,428,138.48(assuming hindi sya nag-withdraw)na ay ang death benefit na mapupunta sa kanyang mahal sa buhay ay Ph10,928,130.48. Ang death benefit ay Life Insurance plus Fund Value (P500,000 + Ph1,428,138.48=Ph10,928,138.48). Ito ay hindi masasakop ng estate tax kung ilalagay na beneficiaries ay irrevocable designation.

Maaring pa nyang i-adjust ang kanyang VUL para mas lumaki pa ang kanyang mga benepisyo, kaya importante na nagpapakonsulta sa Financial Planner upang ma-address kung merong mga pagbabago sa isang buhay ng policy owner para malapatan ng tamang Financial Plan. Makikita natin na ang VUL ay nasasakop na ang importanteng aspeto ng Financial Planning na may Life Insurance, Investment at Savings. Habang ikaw ay nagta-trabaho ay mayron ka ng Financial Plan na nagta-trabaho din sa iyo para may magagamit sa gastusin sa future. Dito ay ma-protektahan mo muna ang sarili mo habang nag-tatrabaho ka para ma-achieve mo ang mga Financial goals mo sa buhay at tuloy tuloy din naman lalago ang iyong pera sa VUL.

Maraming salamat sa pagbasa ng aking blog. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa VUL ay maari mo akong ma-contact at pag-usapan natin kung paano ito makakatulong sa iyo.

Sagutan mo ang link na ito at ikaw ay aking tatawagan para mai-set ang schedule ng meeting. —>>>>>>>>  https://goo.gl/forms/rQOBVdSl81qMfgV03

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds

Nov.17

Financial Tips Para sa OFWs

Marami sa ating mga kababayan ay umaalis ng bansa para mag hanapbuhay sa abroad para mas kumita ng malaki at para magkaroon ng magandang buhay. Ang Overseas Filipino Workers ay ang ating mga Bagong Bayani.  Ang OFW Cash Remittances nung taong 2016 ay umabot ng $26.9 Billion at ito ay inaasahang tataas pa ng tataas bawat taon. Ito ay nagdudulot ng paglago ng ating ekonomiya dahil ang mga makakatanggap ng pera dito sa ating bansa ay kanila itong gagamitin para sa pang-araw araw na pamumuhay.

Subalit ang pagiging OFW ay hindi permanente. Dapat ay matuto kung paano ba ang magandang gawin kapag kumikita na ng mas malaki kumpara nung dito pa naghahanap buhay sa Pilipinas. Kelangan ng Financial Literacy dahil may mga alam ako na OFWs na nag-trabaho sa abroad ng 20-30 na taon pero nung bumalik sa Pilipinas ay naghirap ulit. Hindi natuto mag-plano ng pampinansyal kaya kahit malaki ang kita noong nag-aabroad ay hindi ito napalago dahil napunta lahat sa gastos.  Sabi nga ng paborito kong author na si Dave Ramsey: Unless you control your money, making more won’t help. You will just have bigger payments.

Narito ang mga Financial Tips ko para sa mga OFWs:

Mag-Set ka ng Goals.

Dapat meron kang goals kung bakit ka mag-aabroad. Aalamin mo kung magkano ang pera na dapat mong maiuwi sa iyong pamilya sa tuwing matatapos ang iyong kontrata. Ang kinikita mo ay dapat naka-allocate ng tama. Dito ay dapat inuuna mo ang pagbayad ng utang, savings at investment bago ang pang-gastos. Gamitin ang 50-30-20 Budget allocation. 50% ng kita mo ay sa gastos para sa needs, 30% ay para sa mga gastos sa wants at 20% ay para sa pagpapalago ng iyong pera para may magamit sa gastusin sa future. Maging matalino sa paghawak ng iyong kinikita.

Mag-set ka ng timeframe kung hanggang kelan ka mag-aabroad.

Dito ay dapat mag-set ka ng panahon kung ilang taon ka lang mag-aabroad. Hindi ka habambuhay mag-aabroad dahil meron kang pamilya na uuwian. Halimbawa ay 15 taon ka lang mag-aabroad ay meron kang paghahandang pampinansyal na mag-sustain mo na ang sarili at pamilya mo pag hindi ka na maghanap buhay sa abroad.

Turuan mo ang pamilya mo na magkasiya sa pera na ipapadala mo.

Mas maganda na mag-set ka ng budget na dapat lang magamit bawat buwan para hindi lahat ng kinikita mo ay mapupunta sa gastos. Magtabi ka din para sa sarili mo dahil magagamit mo din ito para sa pamilya mo sa hinaharap. Maintindihan ng mahal mo sa buhay na may financial goals kayo na gusto ma-attain kaya ka nag-aabroad at hindi gastos lang ang focus kundi ang pag-iipon at pag-iinvest ang mauna.

Kumuha ka ng Life Insurance.

Ang paghahanap buhay sa abroad ay may panganib. Kung sakaling dumating ang kamatayan ay may benepisyo na makukuha ang pamilya mo. Ang ideal na life insurance coverage na dapat meron ka ay sampung beses ng isang taon mo na gastos sa pamilya mo. Halimbawa ay gumagastos ka sa pamilya mo ng Ph30,000 sa isang buwan on average ay dapat may Ph3.6M(30,000X12 months x 10 years) Life Insurance coverage ka. Dito ay makakapag-patuloy ng pamumuhay ang iyong pamilya sa sampung taon na parang nandyan ka na nagbibigay ng Ph30,000 bawat buwan at dito ay makakapag-adjust sila ng maayos kesa tuluyang bumagsak ang pamumuhay.

Mag-invest ka sa Paper Assets.

Dito ay maari mong mapalago ang iyong pera depende sa iyong purpose. Eto ang mga options na pwede mong mapaglagayan: savings, time deposits, money market, bonds at stock market. Mapapalago mo ang iyong pera depende sa goals mo para sa gastusin mo sa future kaya dapat alamin mo kung saan ka maglalagay. Pwede ka maglagay para sa pinag-iipunan mong pam-paaral sa iyong mga anak, pambili ng bahay at lupa, pantayo ng negosyo, at iba pa.

Mag-invest ka sa Real Estate.

Ang real estate ay isa sa magandang paraan para magkaroon ka ng passive income dahil pwede mo itong mapaupa. Mas makakatipid ka kung bibili ka ng pre-selling properties at kung mababayaran mo ng mas malaking downpayment ay mas liliit ang monthly mortgages mo. Halimbawa ay may 3 units ka ng condo sa Metro Manila at pinapaupa mo ito ng Ph25,000 bawat buwan ay may kikitain ka na Ph75,000 kada buwan.

Paghandaan ang iyong Retirement.

Karamihan sa ating mga Pilipino ay hindi pinaghahandaan ang Retirement. Lahat tayo ay darating sa panahon na tayo ay tatanda. Kahit OFW ka o hindi ay talagang titigil tayo mag-trabaho kaya dapat ito ay paghandaan. Ayon sa statistics,  63% ng mga Pilipino pag umedad ng 60 ay wala talagang pera dahil aasa sa mga anak at kamag-anak. Maari mo itong maiwasan kung ikaw ay mag-iinvest.

Magsimula ka ng negosyo.

Habang nag-tatrabaho ka sa abroad ay magsimula ka na din magnegosyo. Dito ay madadagdagan ang iyong kinikita bukod sa trabaho mo sa abroad. Maaring bumili ka ng sasakyan at ipapasada mo, magtayo ng mini-grocery,babuyan, o kaya ay mag-franchise ka at marami pang iba.

Mag-aral ka tungkol sa Financial Planning.

Makipag-usap ka sa mga professionals para ma-guide ka kung paano ba ang magandang gawin patungkol sa iyong finances. Mas lamang ang may alam dahil mas mahal ang pagiging ignorante. Marami sa mga OFWs ay nabibiktima ng investment scams dahil mababa ang kaalamang pampinansyal. Ito ay maiiwasan kung nag-aaral ka at nakikipag usap sa mga lisensyadong investment consultants.

Marami pang mga Financial Tips ang pwede mong malaman para maging matalino sa paghawak ng iyong kinikita. Hindi mahalaga kung maliit o malaki ang kinikita pero mas mahalaga ay kung gaano kalaki ang kaya mong itabi at kung paano mo ito mapapalago. Ang pagiging OFW ay isang privilege dahil nakakatulong ka sa paglago ng ating ekonomiya pero dapat ay tulungan mo din ang iyong sarili para makapaghanda ka din sa mga gastusin mo sa future dahil ang pagiging OFW ay hindi permanente dahil tayo ay tatanda, maaring magkasakit, ma-disable o di kaya ay dumating ang kamatayan. Mas lamang kung ikaw ay may  Financial Planning dahil siguradong mag-benefit ka ngayon at ganun din sa kinabukasan.

 

Reference:

http://business.inquirer.net/224635/ofw-remittances-hit-record-high-2016

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market

Nov.10

Ang advantages ng VUL sa BTID

Naniniwala ako na walang perfect investment. Ito ay depende sa solusyon na pwede maibigay ng isang financial vehicle sa isang tao para makamit ang mga Financial goals sa buhay. Kaya hindi ko masasabi na ang isang strategy na ituturo ng isang Financial Planner  ay magiging angkop na sa lahat ng tao. Bakit ganito ang nangyayari? Kasi lahat tayo ay may iba-ibang  financial goals, time horizon, risk appetite, dependents, health status, katayuang pampinansyal at iba pang konsiderasyon.

May mga nagsasabi na the best strategy ay ang  Buy Term Insurance and Invest the Difference (BTID) at ang iba naman ay ang Financial Product na Variable Unit Linked(VUL) na kombinasyon na ng Life Insurance at Investment. Ano ba ang mas maganda sa dalawang ito? Ang masasabi ko ay pareho silang may advantages and disadvantages. Maaring ang BTID ay para sayo o kaya naman ay ang VUL ay hindi sayo. Maaring naman na hindi para sayo ang BTID at VUL naman ang angkop para sa iyo o di kaya ay parehong pwede sa iyo ang BTID at VUL.

Kumuha ako ng mga comments mula sa FB Page ng Pinoy Insurance Talk https://www.facebook.com/groups/pinoyinsurancetalk/?ref=group_header tungkol sa isang blog na nag-aadvocate ng BTID. Dito ay makikita sa mga comments na may advantages din ang VUL kaya hindi marapat sabihin na pinamimigay mo lang ang pera mo pag kumuha ka ng VUL. Ito ay malisyosong statement at hindi ito maganda sabihin.

Narito ang mga comments ng nagsasabi na may advantages ang VUL kumpara sa BTID:

Jhaypee Calamba Still it varies. Kung ung fund selection that the FA chose for her client that will be the result of her fund value. Also depende sa age din ung Fund Value. Still I would highly recommend for millenials VUL ksi ung time where ung money nila is invested its by the power of compounding interest it will be much bigger..

Sherwin Marcelo Bagay VUL was made due to necessity. Para mas may option ang clients. I had a client na gusto ng forced savings wala ng inaalala pang iba. Kaya nga daw andito tayo para dyan. Kung bibigyan pa natin ng trabaho si client they might as well save it sa bank. Masyado ng fast paced ang buhay ngaun. Nasa present state utak ng client. Better give them what they want so that they can focus sa work or kung anu man ang pinagkakabalahan nila.

Ronnie Amplayo Sumatra If u have ample time monitoring your investments then buy kang term invest d diff. Pero people nowadays are more preoccuppied with a lot of things dat are far more meaningful THAN MONEY, dats why pingakakatiwala nila ito sa VUL. So why go pushy over VULs having lesser funds than getting term insurance? Yes, you are only comparing them sir but this article can’t get you away from last video na NAPAKA ONE SIDED.

Danikarl P. Colobong Para sakin, kung vul or term, vul padin ako, na weigh ko na yung pros and cons, ang mahal ng insurance ng stand alone crit illness, worth 500k sa mother ko age 58, 19k na, take note, crit illness lang yan na stand alone,. Tas may re evaluation pa afterend of contract. Dagdag mo pa yung natural death,. Sinasabi lang ng iba na mag papa insure padin sila kahit matanda na, how sure are they? Kung ang laki na ng cost? Mayayaman nalang siguro ang mag papa insure for estate planning,. Siguro ang mali lang ng ibang FA, dapat hindi minamaximize yung premium ng vul, sapat na yung premium where in ma cover yung major needs like, natural death, ADD, LCB and disability., ganun yun policy ko dahil naniniwalan naman talaga ako na kung pure investment ang goal, go for other investment vehicle other than vul.. ang okay pa sa vul is kung ayaw ko na mag monthly sa plan ko, basta imaintain ko yung fund value wherein hndi sya mag teterminate edi insured padin ako,. Gawin ko yun gang pag tanda, mas mura padin compared sa term,. Insured pa gang age 88 or 100..

Randy Riteza yung gains ng VUL pwedeng ma tax shield sa estate tax pag irrev yung beneficiaries.
unlike pag naka 100% MF or stocks, subject pa din for estate tax in case of death.

Ron Sy There is a sweet spot for VUL and it’s not at age 65.
Don’t you ever wonder why he did not show how much term insurance premium you have pay when you reach 70,
75, 80? Why only show it till 65?
Why only 1 Million? 100K a year lang ba ang income mo for you to be insured ng 1 million? If that’s the case, all BTID practioners are either under insured or not even insured as they Invest. 1 Million Coverage is not enough for a 30 year old breadwinner.
Please don’t get me wrong. I love term insurance. I recommend term as a Coverage booster Or a temporary coverage. The beauty of term insurance is it’s a straight bet. “PATAY, BIGAY. BUHAY, T.Y.” Id rather put my 20 pesos a day sa term insurance keysa sa LOTTO
But for these BTID advocates to say VUL is a bad product altogether is BS. Can you even sell BTID strategy without mentioning VUL? No you can’t. You cannot sell BTID without mentioning VUL.
Lastly, sino dito ang nag BTID na for 30 years hinde nagwithdraw? No one. You know why? No one is stopping you from doing so.There is no consequence in withdrawing funds in as early as 2 years. So what makes you think that you can accumulate so much and beat VUL straight up? VUL is designed for long term. Charges are there for a reason. To discourage you from withdrawing too soon.

Gelo Suyo He didn’t also discuss the risk of not able to get a term insurance when the client has been diagnosed with a critical Illness years after having the same Policy.

Gelo Suyo I think he’s just focusing on the side of the earnings of the Investment component of the 2 options.
He forgot one crucial thing, the insurability of the client.
He didn’t discuss the risk of not able to get a term insurance when the client has been diagnosed with a critical Illness years after having the same Policy.
VUL is designed for the Long term. As an FA, I disclose the risk of getting a VUL, like high premium and the risk of paying premiums beyond the expected payment timeline.

Jeffrey A. Reyes Although I already have term, insurability made me decide to get VUL too.

Aldrin Cerezo mas mura nmn talaga ang term sa initial years. ang problema mo lng jan is kung si client lived too long. Pag nag age ka ng 50 above, baka puro rejected kana sa insurance company or mahal na nrin ang premiums. Kung cnbi ni Vince na maganda ng term sa early stages ng buhay, tama xa. Pero kung all through-out ng buhay, hnd cguro. Wala ng sense na kumuha kapa ng term, baka hnd rin maapproved.tsaka hnd po zero yung 1st year sa vul. Mga single pay na ang mas iaadvise ko xmpre assuming na meron silang pang single pay… Again may mga pros and cons yan. Jsut my 2 cents.!

Mawee Lopez If kaya mo po sir na mag invest c client regularly with that amount without him giving any excuses not to to invest eh d ok po yan. But our VULs are like forced savings to ensure that our clients will be protected and with investments at that certain time. If kaya mo po tutukan isa isa ang clients mo to do that then mas ok po 

Albert R. Mangapit Dapat wala yung NPV na comparison nya kasi yung sa VUL may investment portion while yung TERM premium wala . Bakit kailangan yun? Sana yung NPV ng charges ng VUL at NPV ng charges ng TERM. Based on the products presented lumalabas na mas maganda ang BTID. Sana mas maganda kung up to age 75 illustration para makita natin ang difference

Eileen Sorongon Usually naman po sir, VUL Kung titingnan ang fund value nya for retirement purpose..
ung iba tinatawag na investment dahil may balance fund, equity fund.. and if you aware the Filipinos mindset towards financial literacy, they still fear and very conservative. That is why they designed para ang takot mag invest, VUL is the advantage..they already know na.. and when they already know how to invest, they start mutual fund and stockmarket, at dun pa rin papasok si VUL..
You can have term insurance for protection only and you have a VUL for estate tax..

Suzzette Denuevo Carmen He used a VUL plan that is 0 [zero] value at year 1. Insular Life multiple pay VUL plans have certain % of fund allocated to investment at start of plan, hence NOT ZERO value at year 1.
Another thing, perhaps the comparison should be extended much longer, say until age 76 (average life expectancy of Filipinos). We also know that TERM insurance can be renewed until age 70, moreover the increase of premium is much higher every year from age 65 to 70. Let’s see if the net btid roi beat net vul roi
A question to be answered by prospective investor: Will I live until age 65 only?

Hubert Sumulong Hi, isa sa pinakamalaking advantage ng VUL is one time medical exam lang sya. If kinuha mo sya nang bata ka pa at walang sakit, that is the perfect product. Kung kukuha ka ng Term, make sure hindi ka magkakasakit dahil taon taon kang imemedical check at malaki ang posibilidad na mareject ka if ever magkasakit ka na. Financial Analysis is the key. No perfect product na magsusuit sa lahat. VUL has its own advantage, BTID either.

Laurence Tan Lee And meron pa na-overlook. Hanggang kailan insurable si client? Sa VUL, the client is insured up to age 100. Sa term, it is only renewable as long as the client is in good health.

Ejay ViloriaGroup admin As one of the PIT admins, I can say that we advocate financial awareness, especially when it comes to insurance. This discussions are encouraged.
I would just like to give a suggestion to the Author: if you are going to compare financial products (not limited to insurance), please give a complete picture of the comparison (e.g. underlying asset, plan mechanics, product costing, etc.) as this is the proper way to COMPARE FINANCIAL PRODUCTS OBJECTIVELY. You cannot compare financial products in a given situation because at the end of the day, FINANCIAL PRODUCTS ARE SERVICES that needs to match different consumers.

Laurence Tan Lee Isa pa pong disadvantage ay pataas ng pataas ang premium ng term insurance habang nadadagdagan ang edad ng client. At pag dumating yung time na may sakit na siya, hindi na siya makakapag renew. Kaya kahit anong mission over commission ang i-apply ni agent, wala din siya magagawa. And for your information, ang commission ng agent sa whole life plan ay sa first few years lang and receding pa ito. After that, purely mission na lang talaga, wala na ang commission. Sa term, may commission si agent as long as nagre-renew si client.

Bok Lamayan it opens up a lot of issues: firstly, how much will the term insurance when one hits 60? will you still be insureable? VUL does not have that issue. second, how good are you in investing the difference? how much time have you spent analyzing investment vehicles? and do you have the time to actively manage the investments that you make? sa stock market dito sa pinas, majority do not survive the first year. when you say ‘investing the difference’, baka i-invest mo rin lang yan sa mutual funds or uitf, which are run by investment managers, who do still charge you.

Manuel Boyet Enicola Slain by the “BTID Killer”…..

Jomar Sarapanan May this could help.. Nakita ko lang..

Hindi natin na masasabi ngayon na ang Term Insurance ay superior sa VUL dahil ito ay may advantages at disadvantages. Ganun din naman na hindi tama na sabihin na mas sulit ang BTID kumpara sa VUL.  Dito ay dapat maintindihan ng kukuha ng Financial Plan kung ano ba ang mas makakatulong sa kanya para ma-achieve nya ang kanyang financial goals sa buhay. Dito ay makakapili ang bibili kung ano ang mas angkop para sa kanya.

Ngayon, ang aking strategy ay Buy VUL at Invest Directly sa Stock Market(MF at Stock Broker) or BVID. Ang aking pundasyon ay may coverage ako na huhulugan sa loob ng sampung taon na pwede ko lagyan ng Riders at mag-self sustain na ito na may life insurance ako hanggang edad na 100 kung buhay pa ako at kasabay nito ay lumalago din ang pera ko dahil ilalagay ito ng VUL sa Stock Market tapos  may direct investment pa ako na kikita sa Stocks ko at Mutual Funds ko. Maaring ang aking strategy ay angkop sa iyo o maaring hindi. Kaya maganda na alamin kung ano ang angkop na Financial Plans at strategy ang  para sa iyo.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607, 0923-4941362
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance