Jun.28

Tips Paano Makakaalis sa Utang

Nakaka-stress talaga kapag baon ka na sa utang. Halos lahat ng kinikita mo ay napupunta na lang sa pagbabayad mo ng utang tapos sa pagbabayad mo ay hindi mo ramdam ang pagliit nito dahil pumapatong pa ang interest. Meron naman dahil sa pagkakautang ay nagkakasiraan na ng relasyon ang magka-kaibigan,magka-negosyo,magka-opisina at pati pa mag-asawa.

Marami sa atin ang nahuhulog sa pagkakabaon sa utang dahil sa maling desisyon ng paghawak ng pera. Kung tayo ay uutang ay ideal na ang ipambabayad mo kada buwan ay hindi aabot ng 30% ng iyong buwanang kita. Halimbawa, kung kumikita ka ng neto na Ph50,000 kada buwan ay  todo na ang Ph15,000 na ipambabayad mo sa iyong utang. Kaya, bago ka umutang ay i-assess muna kung ang ipambabayad mo sa utang mula sa iyong sweldo o kita ay mas mababa sa 30% dahil talagang mai-stress ka at maiipit ka na at di mo na mapalago ang iyong kinikita.

Narito ang ilang mga tips kung paano makakaalis sa pagkabaon sa utang:

1. Maging organisado. Ilista ang lahat ng mga gastusin. Paghiwahiwalayin ng maayos ang Needs at Wants para unahin kaagad ang pagbabayad ng utang. Mas mabilis bayaran ang utang ay mas maganda.

2. Mag-sakripisyo ng konting panahon para tapusin ang utang. Alamin na may katapusan ang pagkabaon sa utang kaya gumawa ng plano kung magkano ang dapat ilaan na ipambabayad buwan-buwan.

3. Unahin bayaran ang may pinakamalaking interest na utang. Mas lakihan ang pagbabayad dito para matapos kaagad at huwag malubog sa interest na nagpapatong patong. Maging committed sa pagbabayad.

4. Gumawa ng paraan na madagdagan ang kita para may maipambayad sa utang. Maaring magbenta ng pagkain, maghanap ng part-time job,mag-aral ng panibagong skills at marami pang iba. Dito ay mas mapapabilis bayaran ang mga utang dahil magkakaroon na ng extrang pera.

5. Putulin ang mga subscriptions na pwede mo muna bitawan o bawasan pansamantala para ma-focus ang pagbabayad sa utang. Halimbawa, kung may mas mababang rate sa mobile subscription or cable subscription na pwede mo munang pababain o putulin ay mainam na gawin.

6. Kung may bonus o incentive na nakuha ay mainam na ibayad ito kaagad sa utang. Makakatulong ito para makaiwas sa interest ng iyong utang.

7. Makipag-usap sa isang lisensyadong Financial Adviser para ma-guide ka kung paano ka makakaalis sa pagkabaon sa  pagkakautang. Bibigyan ka ng sistema na dapat mong sundin para ma-solusyunan ang problema.

8.Laging manalangin sa Dios na bigyan ka ng galing at talino para maalis ka sa pagkakautang.

Naisin natin na tayo ay makaalis sa pagkakautang dahil ito ay hindi maganda makasanayan lalong lalo na kung ito ay bad debts na ang inutang mo ay pababa ang value. Sa tuwing uutang ka ay sinasangla mo na ang kikitain mo sa hinaharap at ikaw ay matatali na. Kaya, sa tuwing tayo ay bibili ay maganda na bayaran mo ito ng cash kung makakaya naman. Lagi nating isipin natin na maganda ang delayed gratification kesa sa instant gratification.

Maraming salamat sa pagbasa ng aking blog. Bayaran mo na ang utang mo.

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Personal Finance,Financial Planning,Financial Literacy

Jun.12

See your Financial Planner

Ang pagiging Financial Planner ay isang lisensyadong propesyon. Kinakailangan mong mag-aral ng madaming oras, umattend ng seminars, umattend ng meetings, gumastos ng pera at kailangan mong ipasa ang iba’t-ibang examination na hinihingi ng gobyerno bago ka maging Financial Planner. Ang propesyon na ito ay maitutulad mo sa hanay ng mga doktor, dentista, architect, engineers, at iba pang profession na may lisensyang hinihingi ang gobyerno bago mo magawa ang nasabing propesyon. Kaya hindi nakakapagtaka na may mga Financial Planners na kumikita ng hindi bababa sa milyong piso sa isang taon dahil sa pag seserbisyo sa kapwa Pilipino patungkol sa Financial Planning.
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

May.02

Intermittent Budgeting

Hirap ka ba mag-budget at di ka makapag-save? Bakit hindi mo gawin ang Intermittent Budgeting?Usong-uso ang intermittent fasting ngayon,bakit di mo din gawin ang intermittent budgeting? Nakaka-stress talaga ang mag budget kasi sa dami ng gastusin sa pang araw-araw. Oo, pwede ka pa din makapag-ipon kung gagawin mo ang intermittent budgeting. Narito ang isang paraan na pwede mong gawin para makapag-ipon ka ng epektibo sa pamamagitan ng intermittent budgeting.

Ang prinsipyo ng intermittent fasting ay may nakatakda kang panahon kung kelan ka kakain at hindi kakain. Sa panahon na kakain ka ay pwede mong kainin ang gusto mong kainin pero sa panahon na hindi ka kakain ay di ka dapat kumain. Makikita mo na ito ay may magandang benepisyo sa iyong kalusugan.

Ngayon, sa intermittent budgeting ay ganun din ang gagawin mo. Mas magandang sa tuwing kikita ka ay alam mo kung kelan ka gagastos at hindi gagastos dahil may susundin ka na formula. Ang formula na gagawin mo na susundin ay Income-Savings=Expenses. Dito ay dapat alam mo na sa panahon na matanggap mo ang kita mo ay alam mo kung kelan at saan mo gagastusin ang pera mo. Sa simula pa lang ay dapat alam mo na ang unang mong gagawin na mag-save ka muna mula 10%-20% ng iyong kita at 70%-80% ay mapupunta sa expenses.

May disiplina ka kung kelan mo gagastusin ang pera mo na may alokasyon na kung saan ito mapupunta.  Halimbawa, alam mo kung kelan ka magbabayad ng bills,kakain sa labas,pambayad sa upa, matrikula ng mga bata, pambili ng grocery, at iba pa. Dito ay may disiplina na hindi mo na gagalawin ang savings mo. May panahon na gagastos ka at may panahon din na hindi ka na dapat gagastos.

Ang benepisyo ng intermittent budgeting ay magdudulot ng magandang kasanayan na uunahin mo muna ang mag-save bago ka gumastos.Makikita mo na pag lumalago na ang savings mo ay maari ka na mag-diversify. Maari ka na makabili ng life insurance para maprotektahan mo ang sarili kapag may mga panganib na dumating sa buhay mo tulad ng pagkakasakit,pagka-aksidente o kaya ay pagkamatay. Bukod pa dito ay dahil sa pag-iipon mo ay magkakaroon ka na din ng pagkakataon na makapag-invest para mapalago mo naman ang pera mo.

Mahihirapan ka na gawin ito kung hindi mo papraktisin ang intermittent budgeting na uunahin mo muna ang pag-iipon bago ka gumastos at alam mo kung kelan ka gagastos at hindi gagastos. Hindi mo naman kelangan lagi mag-budget dahil talagang maii-stress ka pag araw araw ka pa magba-budget,kaya maganda na gagawin mo ang budgeting sa panahon na matatanggap mo ang kita mo ay dun ka na mag-budget hanggang sa susunod na kita  mo ay may disiplina ka kung saan dapat napupunta ang pera mo.

Ngayon dahil naiintindihan mo na ang benepisyo ng intermittent budgeting ay maganda na simulan mo na at makikita mo ang magandang benepisyo ng pag-iipon at magsimula ng iyong Financial Planning para maabot ang iyong mga Financial goals sa buhay.

Savings,Personal Finance,Financial Planning,Financial Literacy

Mar.28

Financial Planning Mula sa Biblia

Bilang Kristyano ay naniniwala ako na ang Biblia ang pinakamagandang libro na nasulat dahil ito ay matuturing kong sulat ng pag-ibig mula sa Dios. Sa pagbabasa ng biblia ay tiyak na marami kang matututunan kung paano mamuhay ng may kapayapaan at meron ding mababasa na payo patungkol sa pananalapi. Hindi ako Pastor, Mangangaral, Evangelista o Ministro pero may mga natutunan din ako na konti na nagtuturo patungkol sa paghawak ng pananalapi mula sa Biblia. Narito ang mga ilang bersikulo at talata na masasabi ko na maaring magamit sa pagpapaplanong pampinansyal.

1. Ecclesiastes 11:2- “Magbigay ka ng bahagi sa pito,oo, sa walo;sapagka’t hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa.”

Dito ay nagtuturo ang Haring Solomon na pagbahabahagiin mo ang meron ka dahil may mga panganib na maaring mangyari. Ganun din naman sa ating pera ay mainam na ito ay pinaghihiwa-hiwalay. Meron kang lalagyan para sa savings, life insurance, at iba’t-ibang uri ng investments.


2. I Timoteo 6:10- “Sapagka’t ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan;na sa pagnanasa ng iba at nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.”

Dito ay sinasabi ni San Pablo na hindi dapat ibigin ang pera na dahil ang umiibig sa pera ay makagagawa na ng masasamang bagay tulad ng panglalamang sa kapwa,pagnanakaw, pagpatay at kung anu-ano pa. Mas mainam na maghanap buhay na kasang-ayon sa salita ng Dios.

3. Kawikaan 6:6-9- “Pumaroon ka sa langgam,ikaw na tamad;masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka: Na bagaman walang pangulo,tagapamahala, o pinuno, Naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-init,at pinipisan ang kanyang pagkain sa pagaani.”

Dito ay nagpapakita na dapat ay matuto tayong magtabi ng ating kinikita hangga’t may kakayanan pa na kumita dahil darating ang araw titigil  tayo sa paghahanap buhay dahil sa katandaan, pagkakasakit o di kaya ay pagkamatay.

4. Lucas 14:28-“Sapagka’t alin sa inyo,ang kung ibig magtayo ng isang moog,ay hindi muna uupo at tatayahin ang mahalagang magugugol kung mayroong maipagtatapos?” 

Dito ay pinapakita na mahalaga ang mag-plano kung makakaya mo na mabayaran at matapos ang mga pinaplano mong pampinansyal sa buhay. Mahalaga na alam mo ang gusto mo, masusukat mo ba?pwede bang matapos sa panahon na gusto mo? at makatotohanan ba ang plano mo?

5. Hebreo 13:5- “Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi;mangagkasya kayo sa inyong tinantangkilik:sapagka’t sya rin ang nagsabi,sa anomang paraan ay hindi kita papagkulangin,sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.”

Dito ay nagtuturo si San Pablo na huwag humigit sa mga gastusin na hindi kaya ng ating kinikita. Ito ay ang pamumuhay na angkop sa ating kita.

6. I Corinto 16:2-“Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa’t isa sa inyo at magbukod na magsimpan,ayon sa kanyang iginiginhawa.”

Dito ay nagtuturo si San Pablo ng pagbubukod ng kinikita na may disiplina sa paghawak ng ating pera. Maaring may porsyento sa kinikita mo sa pagtulong, pag iipon,pang gastos sa araw-araw,baon ng mga anak at iba pa.

7. Lucas 16:10-“Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami:at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami.”

Dito ay nagsasaad na maaring maihantulad sa aspeto ng pananalapi na  kahit maliit or malaki ang ating kinikita ay pwede mo itong mapalago kung ikaw ay tapat.

Marami pang mga bersikulo at talata sa Biblia na nagtuturo ng magagandang kaalaman patungkol sa pampinansyal na aspeto na ating magagamit upang tayo ay maging responsable sa ating mga natatanggap na biyaya. Maganda na may giya ka mula sa Biblia kung paano mo ba gagamitin ang pera mo para sa ikaluluwalhati ng Dios. Ang pinaka magandang ekonomiya na alam ko ay ang sinasabi sa Mateo 6:33, “Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang katuwiran,at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.”

Maraming salamat sa pagbasa ng blog ko. God bless.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Financial Literacy

Feb.26

20 Reasons Why I Choose Insular Life.

There are so many Life Insurance companies in the Philippines these days but I choose Insular Life. I notice that from other countries the leading life insurance companies are their domestic life insurance companies. It makes me think that in the Philippines, Insular Life should be patronized by the Filipinos. I have so many reasons why I choose Insular Life but for this writing I will share only 20 reasons why I choose them. I believe that Insular Life can provide me and my family a Magandang Araw Ngayon, Magandang Buhay Bukas and to all the Filipinos.

1. 107 years of uninterrupted and unbroken service to the Filipino nation.

2. Ranks in NETWORTH.

3 Awarded by Insurance Asia Awards 2017 as best Domestic life Insurer of the year.

4. Awarded ASIAN CEO AWARDS for 2016 as the Most Innovative Insurance company.

5. Awarded in 2017 by Reader’s Digest as the Most Trusted Brand among Life Insurance companies.

6. The only Insurance Company in the Philippines to be Nominated Celent Award out of 180 nominees around globe for its demontrable business benefits, degree of innovation and technology implementation excellence.

7. First and the only Automated Underwriting System.

8. First in E- banking.

9. First in group insurance.

10. Only insurance company with subsidiaries such as Insular Healthcare, Insular Home credit , Union Bank and Insular Mapfre.

11. Low premium cost.

12. Lower administrative charges.

13. Highest fund performance based on historical performance.

14. Has 100 branches nationwide and 50 owned locations

15. Has the best customer’s portals using #ISERVE where policyholders can transact online.

16. Has survived 2 major world wars.

17. Outperformed Philippine Stock exchange in 2016

18. It is the First Largest and Only mutual Life Insurance Company in the Philippines

19.Policyholders are owners of Insular Life.

20. Fast processing of claims.

Filipinos who love the Philippines secure their families future with Insular Life. Huwag pumayag na puro dayuhan lang ang namamayagpag sa ating bansa.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
EagleOne District Office Insular Life
6th floor I-Care Bldg. 167 Legaspi Street corner Dela Rosa Street
Legaspi Village Makati City
Mobile Number. 0917-5769607
Landline No.: 02-622-4328
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds,Financial Literacy

Feb.05

7 Financial Tips Para Sa Couples

Ang nagsasama na couple ay mainam na mayroong parehong kaalaman sa paghawak ng finances upang lalong tumibay ang pagsasamahan. Isa sa mga dahilan ng paghihiwalay ng couples ay problema sa pera. Ito ay hindi madali pag-usapan kaya pag lumaki na ang problema ay mahirap na itong ma-solusyunan hanggang sa mauwi na sa paghihiwalayan. Sa aking pananaw ay hindi dapat mangyari  na maghiwalay ang nagsasama dahil lamang sa away sa pera. Kaya mahalaga ang tamang kaisipan sa paghahawak ng kaperahan na kung saan ito ay magagamit ng tama at maari pang mapalago para matupad ang mga pangarap sa buhay. Sa blog na ito ay gusto ko magbahagi ng Financial Tips na magandang gawing kasanayan ng isang nagsasama.
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Dec.27

Ang benepisyo ng HMO/Health Cards.

Health is Wealth. Iyan ang madalas nating naririnig. Bukod sa pag-iingat sa ating kalusugan ay mas maganda na meron din tayong Health Card para tayo ay protektado kung sakali man na kailanganing gumastos sa ospital.

Ang pagkuha ng Health Maintenance Organization o HMO card ay mainam na isama natin sa ating budget dahil ito ay makakatulong sa atin para huwag na maglabas ng pera para magbayad sa ospital. Alam naman natin na mahal ang ma-ospital kaya dapat na tayo ay naghahanda kung sakaling mangyari ito.

Eto ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng HMO Card mula sa Insular Health Care:

  1. In Patient Benefit. Dito ay kung ma-ospital ka ay may Maximum Benefit Limit ka na magagamit habang ikaw ay nasa ospital. Ang MBL ay maaring Ph150k, Ph120k, 100k o 75k. Open access sa lahat na mga accredited hospitals.
  2. Out Patient Benefit. Dito ay maaring kang magpakonsulta sa doktor tungkol sa nararamdaman at kasama din ang pagkuha ng mga laboratory tests. Open access sa lahat ng accredited hospitals at clinics.
  3. Emegency Care. Kung biglang kelangang isugod sa ospital ay magagamit din ang HMO card. Hindi mo na kelangang maglabas ng pera.
  4. Dental Care. Dito ay makakuha ka ng pagpapalinis ng ngipin, pagbunot sa ngipin, pagpapa-pasta ng ngipin at pagpapa-konsulta.

Narito ang mga rates ng pwede mong pagpilian upang makakakuha ng HMO card ng Insular Health Care:

Paano kumuha ng HMO Card?

Mag-email ako sayo ng application forms tapos i-fill out mo ang forms at magpicture ng valid ID at i-email back  mo sa aken. Maaring kang magbayad sa aken dahil ako ay accredited Health Insurance Specialist ng Insular Health Care o mismo sa opisina namin sa Insular Health Care sa Makati ay maari kang magbayad. Maari mong bayaran ito ng quarterly, semi-annual o annually. Ma-issue ang Health Card sa loob ng 2 linggo. Ipapadala sa iyo ang health cards.

Kung nais mag-paquote ay i-message lang ako at ipapadala ko ang application forms at gagawin kita ng proposal.

Maraming Salamat.

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Dec.24

Investing Tips sa Taong 2018

Matatapos na ang taong 2017 at marami tayong ipagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na nangyari sa atin. Sa papasok na 2018 ay tuloy tuloy pa din ang paghahanap buhay para maabot natin ang mga financial goals natin sa para sa ating mga mahal sa buhay at sa kapwa tao.

Isang paraan upang maabot natin ng mas mabilis ang ating mga financial goals ay matuto tayong mag-invest. Ang pag-iinvest ay isang mabuting gawain upang mapalago natin ang ating pera para may magamit tayong gastusin sa hinaharap.

Narito ang mga tips ko kung ikaw ay mag-iinvest na sa taong 2018:

1.Simulan mo na kaagad ang mag-invest. Huwag ka ng magluwat sa pag-invest dahil kakampi mo ang panahon at interest kung ikaw ay mag-invest ng maaga. Mas kikita ka ng mas malaki kung mag-invest ka ng maaga kumpara kung huli ka na mag-invest. Ang pinakamagandang panahon na mag-invest ay kahapon.

2. Alamin kung kelan at saan mo gagamitin ang kikitain mo sa investment mo. Ang pag-iinvest mo ba ay gagamitin mo para sa short term, mid term, o long term? Ang short term goals ay ito ay ang mga gagastusin mo sa susunod na isa hanggang tatlong taon, ang mid term goals naman ay gagamitin mo mula limang taon hanggang pitong taon at long term goals naman ay gagamitin mula sampung taon pataas. Saan mo ba gagamitin ito? Ito ba ay gagamitin mo para sa Retirement mo, pang-pundar mo ng negosyo, pambili ng property at iba pa. Dapat alam mo ang dahilan mo kung bakit ka mag-iinvest.

3.Alamin kung ano ang uunahin o dapat i-prioritize mo sa mga financial goals mo. Maaring ang priorities mo ay ang pag-iipon para sa pag aaral sa mga anak mo kung sila ay magkolehiyo, maaring mag-iinvest ka para makapagsimula ka ng negosyong gusto mo o kay ay bibili ka na ng bahay at lupa at marami pang iba. Dito ay malalaman mo kung saan ba maganda ilagay ang pera para i-invest at magkakaroon ka ng plano sa bawat isa sa mga financial goals mo.

4.Magkaroon ng tamang kaisipan tungkol sa investment. Dapat ay maintindihan mo kung paano ba kumikita sa investment na gagawin mo dahil madaming mga financial vehicles na hindi pala dapat sayo o kaya ito pala ay isang investment scam. Tandaan na ang prinsipyo sa pag-iinvest ay low risk=low returns,mid riks=mid returns at high risk=high returns. Maari kang mag-invest sa money market,bonds,equities,business, life insurance, real estate at marami pang iba.

5.Alamin kung ano risk profile ka bago ka mag-invest. Ikaw ba ay takot mag-invest, o kaya naman ay ikaw ba ay mid-risk investor o kaya ay high risk investor. Kung alam mo kung ano ang risk profile mo ay maintindihan mo kung saan ka angkop maglagay ng iyong investment.

6. Mahalaga na bago ka mag-invest ay dapat maintindihan mo na dapat ay may savings ka muna at mayroon kang life insurance na may riders na accident insurance,income replacement at medical funding. Ang dahil ay para may magamit ka na pera kung sakaling magkaroon ng gastusin na hindi inaasahan ay handa ka tulad emergency expenses at pagkakasakit.Ang iyong pera sa investment  ay hindi mo ipu-pull out dahil may savings ka at life insurance na iyong magagamit. Dito ay diversified ang iyong pera para protektado ka.

7. Gawing habit ang pag-iinvest. Ito ay dapat na kasama na sa budget mo sa tuwing matatanggap mo ang kita mo. Mas malaki ang tsansa na maabot mo ang financial goals mo kung palagi ka mag-iinvest kumpara sa paminsan minsan lang mag-iinvest o kung kelan lang maisipan.

Sa pag-iinvest ay dapat maintindihan natin na tayo ay nagsasakripisyo ng kaunti para may magamit tayo sa gastusin sa hinaharap dahil kung ang lahat ng kita natin ay uubusin lahat sa gastos ngayon ay tayo din ang mahihirapan kapag dumating na wala na tayong kakayanan na maghanap buhay dahil maaring magkasakit, mabaldado,tumanda o di kaya ay dumating ang kamatayan sa atin. Kaya maganda na tayo ay may disiplina sa paghawak ng ating pera. Walang maliit na sweldo sa taong magaling mag-tipid,ganun din naman,walang malaking sweldo sa taong magaling gumastos.

Simulan mo na mag-invest!

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,Financial Literacy

Nov.29

Paluwagan Scheme

Ang paluwagan scheme ay pamilyar na sa ating mga Pilipino. Matagal na itong ginagawa ng mga karamihan sa atin lalong lalo na sa mga taong malapit sa atin dahil tayo ay may  tiwala sa kanila. Ang paluwagan ay ginagawa ng magkaka-opisina, magkakaibigan, magkakamag-anak at kung minsan pa nga ay kasama mo pa mismo sa simbahan. Nagpapakita lang na mababa talaga ang kaalamang pampinansyal ng mga Pilipino dahil sa madalas na pagkakataon tayo ay mag-iinvest dahil lang sa tiwala at hindi dahil inaral muna natin bago tayo mag-invest.

Bilang advocate ng Financial Literacy ay hindi ko ini-endorso ang pagsali sa mga paluwagan. Eto ang aking mga dahilan kung bakit hindi magandang sumali sa ganitong scheme.

1.Ang pag-organisa ng paluwagan ay ilegal. Hindi ito mako-consider na isang investment institution dahil kayo-kayo lang ang nag-organisa nito.Hindi ito matutulad sa isang COOP dahil ang COOP ay kelangang i-rehistro sa gobyerno at ito ay babantayang maigi kung paano i-invest ang pera ng mga miyembro ng COOP.

2. Hindi ito mabibilang na investment. Ang investment ay may maasahan kang lumago ang iyong pera pero sa paluwagan ay hindi naman kikita ang pera. Pinahiram mo lang ito at napakalaki ng panganib na hindi ito maibabalik sa iyo.

3.Ito ay pyramid scheme. Ang motibasyon mo dito ay ikaw dapat ang unang mabunot para makakuha ng pera o payout pero pag nasa huli ka na ay talo ka sa implicit interest. Ang implicit interest ay interest na parang walang interest pero meron dahil apektado ito ng panahon.Kapag hindi na naglagay ng pera ang ibang miyembro ay ang mga miyembro na may inaasahang payout ay wala ng makukuha.

Halimbawa ng payout na Ph10,000 ng isang paluwagan scheme.Dito ay linggo linggo ay naglalagay ang miyembro ng Ph1,000.

4. Tiwala lang ang kakapitan mo sa paluwagan, wala ng iba. Kapag ang nag-organisa ng paluwagan ay nasilaw sa pera ay madali nya itong makukuha. Kung hindi din makapag hulog ang ilang miyembro ng paluwagan ay maapektuhan kaagad ang payout na naka-schedule na dapat ibigay sa miyembro.

5. Malaki masyado ang risks at ang returns ay siguradong talo ka. Magiging biktima ka lang dahil walang kontrata na gagawin kaya pag nagkaproblema na ay ano pa ang  habol mo.

6.Magulo ang sistema ng paluwagan. Kahit sino sa miyembro ay pwedeng maging collector o kaya maging auditor na hindi ka makaka-siguro kung talagang bang may alam sa paghawak ng pera o kung talagang katiwa-tiwala.

7. Magkakasiraan ng relasyon ang mga sumali sa paluwagan kapag nagka-problema na ang sistema ng paluwagan. Hindi ito pang-matagalan para paglagyan mo ng pera mo kung inaasahan mo dito mo palaguin ang pera mo dahil malaki ang tsansa na mawala ang pera mo.

Ang pagsali sa paluwagan scheme ay matutulad ko sa isang tao na tatawid sa EDSA na may piring ang mga mata. May panganib ka na susuungin at wala ka man lang paraan para maiwasan mo ang mga sasakyan na maaring bumangga sa iyo. Bakit ka pa pupunta sa paluwagan kung meron namang mga financial instrument na regulated ng gobyerno, mga eksperto ang mag-papalago ng pera mo at ang risks ay manageable. Ang mga halimbawa ng mga financial intruments na pwede mong mapaglagyan ay Money Market, Bonds, Equities, Stock Market,Life Insurance o Real Estate. Maari ka din namang makapag konsulta sa isang lisensyadong Financial Planner para makapili ka ng financial instrument na pwede mong paglagayan para mapalago mo ang iyong pera kesa sa paluwagan mo ilagay na ang risks na mawala ang pera mo ay napakalaki.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Personal Finance,Financial Planning,Financial Literacy

Nov.27

Saan Ba Napupunta Ang Kinikita Mo? Sa Past, Present o Future?

Sa tuwing tayo ay kumikita ay dapat malaman natin kung saan ba napupunta ang ating pera. Maintindihan natin na hindi tayo laging may pagkakataon na kumita dahil darating ang araw na titigil tayo maghanapbuhay. Hindi maiiwasan na tayo ay tatanda,maaring magkasakit, ma-baldado o di kaya ay mamatay kaya dapat tayo ay may paghahandang pampinansyal para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay.

Saan ba napupunta ang kinikita mo?

Past

Ang pera mo ay sinangla mo na dahil bumili ka ng isang bagay na iyong inutang. Hindi pa dumarating ang suweldo mo ay alam mo ng hindi na ito sa iyo dahil ipapambayad mo na ito sa utang mo na may interest. Dito ay matatalo ka sa interest na inutang mo lalo na kung liability naman ang binili mong bagay na hindi tataas ang halaga at hindi naman sa iyo magbibigay ng kita.

Present

Ang pera mo dito ay napupunta sa mga pangangailangan mo ngayon.  Lahat ng kinikita mo ay ngayon mo na lahat inuubos na para bang wala ng darating na bukas. Ito ay madalas na nangyayari sa isang tao na may paniniwalang ubos biyaya o  YOLO kaya nung tumanda at nagretiro ay aasa sa mga kamaganak o mga kaibigan.

Future

Ang pera mo ay inilalagay mo sa investment na hindi mo gagamitin ngayon dahil ito ay gagamitin mo sa mga gastusin mo sa hinaharap. Ito ay isang matalinong paraan para ma-seguro mo ang hinaharap. Dito mo ilalagay ang pera na para sa iyong retirement, pagpapa-aral sa iyong mga anak, pondo mo kung magkasakit ka at mga mahal mo sa buhay, pambili ng bahay at lupa, pera na pang-negosyo at iba pang mga goals sa  buhay.

Marami kang mapagpipilian na mga financial instruments para ka makapag-invest para sa iyong gastusin sa future. Isa dito ay ang tinatawag na Variable Unit Linked or VUL. Kung ikaw ay maglalagay ng small portion ng kita mo sa VUL ay magkakaroon ka na ng Life Insurance,Riders,Investment at Savings. Gawin mo itong habit na mag-invest hanggang sa edad na 60.

Sa itatabi mo na Ph100 bawat araw ay ito ang mga benepisyo na pwede mo makuha. Ito ay katumbas ng Ph3,000 bawat buwan o Ph36,000 bawat taon. Gawing habit na maglagay ng maliit na portion ng iyong kita hanggang 60 years old at ikaw ay makakakuha ng mga benepisyo.

Sa assumption na ito ay ang edad 24 at magkakaroon sya ng Ph1,000,000 Life Insurance Coverage.

Ang kanyang pera dito ay lumalago dahil ito ay ilalagay sa pooled fund sa equities na ini-invest sa mga malalaking kumpanya sa stock market. Nag-average ng annual interest returns ito ng 8%-14% kumpara kung i-save lang sa bangko. Nung umedad sya na 60 ay mayroon na syang Ph8,701,168.88 kung ito ay kikita ng 10% kada taon on average. Ang pera niya dito ay lumalago at maari din na mag-withdraw para magamit sa pangangailangan sa hinaharap kaya ito ay iyo na ding savings.

Ang VUL ay magbibigay na ng coverage na Ph1,000,000 kung siya ay papanaw. Kung halimbawa sa edad na 40 ay bigla syang pumanaw,  ang death benefit na makukuha ng pamilya nya ay Ph2,018,696.89. Ang death benefit ay Life Insurance plus Fund Value, samakatuwid, Ph1,018,696.89 Plus Ph1,000,000 ay Ph2,018,696.89. Itong death benefit na ito ay hindi sakop ng Estate Tax kung ang beneficiaries ay naka-irrevocable designation.

Bukod sa Life Insurance at Investment, ay ito pa ang mga karagdagang benepisyo o tinatawag na riders na makukuha kung sya ay maaksidente at magkakasakit ng malubha:

Kung sya ay maaksidente ay ito ang kanyang makukuhang benepisyo. Covered sya hanggang sa edad na 70.

Kung sya ay magkakasakit ng malubha katulad ng cancer, stroke, kidney failure at marami pang iba ay makakakuha sya ng Medical Fund na Ph1,000,000. Covered sya ng rider na ito hanggang edad 70.

Ang tanong ay saan ba napupunta ang karamihan ng kita mo? Dapat ay hindi lagi tayo focus sa present dahil meron tayong inaasahang future. Ang mga gastusin sa present ay maganda na may disiplina kang sinusunod para ang kita mo ay hindi mo lahat ubusin. Sa past naman ay kung magagawa mo na malimitahan ang pagpunta ng pera mo ay mabuti pero mas maganda kung ikaw ay makakalaya sa past mo o ikaw ay  maging debt-free.

Ang importante ay matuto tayo na maglagay tayo sa tuwina sa ating future at ito ay gawing habit. Ang ating income ay hindi guaranteed pero ang gastusin ay guaranteed kaya maganda na mag-invest sa ating future para handa tayo na may perang magagamit lalong lalo na pag may mga dumating na panganib sa ating buhay kaya dapat tayo ay maging matalino sa paghawak ng ating pera.

 

Archie M. Yuki
Financial Planner, Certified Investment Consultant and Insurance Specialist
4th floor Karina Bldg., No. 33 Shaw Blvd. Pasig City
Tel No. 571-3274
Mobile Number. 0917-5769607
Savings,Personal Finance,Financial Planning,Life Insurance,stock market,Pooled Funds